Nieuws

Brief voor buren geitenboerderijen

DEN HAAG - Omwonenden van met Q-koorts besmette geitenboerderijen krijgen een brief van het ministerie van LNV.
In die brief worden de ruimingsacties aangekondigd en geeft het ministerie uitleg over de aanpak. De omwonenden worden gerustgesteld met de mededeling dat de kans op besmetting relatief klein is, omdat de bacterie vooral bij lammeren in het voorjaar vrijkomt.
Bij eerdere ruimingsacties zoals tijdens de mkz-crisis was de onrust rond de bedrijven groot. De beelden van dieren in grijpers van graafmachines leidden tot veel kritiek.
De brief is te vinden op www.apeldoorn.nl