Nieuws

1,2 miljoen voor vernieuwing Dreumel

ARNHEM - Gedeputeerde Staten hebben bijna 1,2 miljoen euro toegekend aan Dreumel.
Het geld is bestemd voor een tweetal projecten die bijdragen aan het leef- en woonklimaat.
De projecten gaan volgend jaar van start en omvatten onder andere de sloop van sterk verouderde woon- en bedrijfspanden. Ook worden er 60 nieuwe woningen gebouwd.
Naast het verbeteren van het centrum worden ook de voorzieningen in Dreumel verbeterd. Hiervoor wordt onder andere een basisschool gebouwd met daarbij een bibliotheek, sportzaal, kinderopvang en muziekschool.