Nieuws

Waslijst met vragen over vossenjacht

ARNHEM - Drie Gelderse politieke partijen (SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren) hebben een waslijst met kritische vragen opgesteld over het nachtelijk afschieten van vossen.
De provincie Gelderland wil hiervoor een ontheffing verlenen.
De partijen willen bijvoorbeeld van Gedeputeerde Staten weten of er geen andere maatregelen zijn voor kippenboeren, om schade door vossen te voorkomen, zoals het plaatsen van rasters en stroomdraad.
Ook willen de partijen weten waarom in in Drenthe binnen een cirkel van 500 meter van bedrijven met vrije uitloop kippen geschoten mag worden. In Gelderland wordt een straal van 2 kilometer aangehouden. Zo ontstaat er in Barneveld een groot aangesloten gebied, waar de vos 's nachts bejaagd mag worden.

Schade

Gelderland wil de nachtelijke jacht op vossen toestaan, omdat de overlast door vossen groter wordt, zo stelt de provincie. De economische schade bedroeg in 2009 ongeveer 109.000 euro, in 2013 zou die zijn gestegen naar 172.000 euro.
Volgens Gedeputeerde Staten is de nachtelijke jacht nodig, omdat vossen zich overdag maar sporadisch laten zien. Jagers mogen 's nachts met behulp van kunstlicht proberen vossen te doden in de buurt van van weidevogelgebieden, bij pluimveeboerderijen met vrije uitloop en in Nationaal Park Hoge Veluwe.

Protest

De Gelderse natuur en Milieu Federatie (GNMF) is onlangs gestart met een protest tegen de nachtelijke vossenjacht en kreeg al meer dan 150 steunbetuigingen binnen.

Toeristen

SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen ook weten of het schieten op de vos niet gevaarlijk is voor toeristen.