Nieuws

Minister Schippers wil maximale boete van 81.000 euro voor onveilig voedsel

Minister Schippers van Volksgezondheid wil bedrijven die de voedselveiligheid in gevaar brengen niet meer dan 81.000 euro boete opleggen. Dit tot teleurstelling van SP en PvdA die een maximumboete van 800.000 euro of een boete van 10% van de jaaromzet voorstellen.
HARDERWIJK - Minister Schippers van Volksgezondheid wil bedrijven die de voedselveiligheid in gevaar brengen niet meer dan 81.000 euro boete opleggen. Dit tot teleurstelling van SP en PvdA die een maximumboete van 800.000 euro of een boete van 10% van de jaaromzet voorstellen.
door Judith Spanjers
Het debat over de hoogte van de boetes in de Warenwet werd donderdagavond gehouden naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland. Hieruit bleek dat visverwerker Foppen uit Harderwijk voor de salmonellabesmetting in 2012 een boete kreeg van 4200 euro, terwijl 23.000 consumenten ziek werden na het eten van gerookte zalm en vier mensen overleden.
De minister is het eens dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) harder op moet gaan treden en dat de boetes verhoogd moeten worden. Maar Schippers heeft met de Warenwet ook te maken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die met de Arbowet al een maximum van 81.000 euro kent. 'De Raad van State had al een probleem dat ik het boetemaximum van 4500 euro naar 81.000 euro wil verhogen. Ik denk dat de Raad het niet goed zal vinden als ik het bedrag niet 20 keer, maar 200 keer zal gaan verhogen', stelt Schippers.

Keihard optreden

Voor de SP en de PvdA is het maximum niet voldoende. Renske Leijten van SP: 'Waarom sluiten we aan bij de Arbowet en niet bij de Mededingingswet waarbij wel een boete mogelijk is van 800.000 euro? Als de privacy in het geding is, kun je ook 800.000 euro boete krijgen. Waarom niet als je de volksgezondheid in gevaar brengt?'
Leijten vindt dat deze bedrijven keihard moeten worden aangepakt. 'Van de boetes die nu opgelegd worden, liggen veel bedrijven echt niet wakker. Foppen heeft een jaaromzet van 127 miljoen euro. Boetes moeten in verhouding staan tot de ernst en de gevolgen van het vergrijp. Dan pas zal een bedrijf in de toekomst wel twee keer nadenken om weer in de fout te gaan en wordt de kans op nieuwe voedselschandalen flink kleiner. Wij willen geen maximum, maar een boete van 10% van de jaaromzet.'

'Je moet bedrijven pijn doen.'

De PvdA vindt dat de voedselketens heel erg ingewikkeld zijn en dat de misstanden daarom klein moeten worden gehouden. Sjoera Dikkers: 'Een vleesbedrijf met een omzet van 7 miljard euro voelt een boete van 81.000 euro niet. En frauderende bedrijven zijn vaak grote jongens die moedwillig frauderen met voedsel om zo een beetje extra winst te maken. Daardoor komt de voedselveiligheid in gevaar en weten mensen niet meer wat ze eten. Die bedrijven kan je alleen afschrikken met een boete die ook echt pijn doet.'

Tijdelijk sluiten van bedrijven

Volgens de minister is het verhogen van de boete niet de enige manier om bedrijven aan te pakken. De minister wil dat de NVWA ingrijpend optreedt tijdens het productieproces. 'Ik wil dat ook de productiebanden stil worden gelegd als dat nodig is. Dat bedrijven tijdelijk gesloten worden bij grove overtredingen. Dat raakt bedrijven doordat dit hen geld kost en doordat er reputatieschade wordt geleden. En het zal ook mogelijk worden om bedrijven op de zwarte lijst te zetten bij supermarkten. Wij willen hard optreden waar het moet en zacht waar het kan. Maar dat moeten we dan ook wel gaan doen', zegt Schippers die beaamt dat er tot nu toe te weinig rigoureus is ingegrepen door de NVWA.

Samenwerking met Openbaar Ministerie

Schippers geeft aan dat er ook een intensieve samenwerking is met het Openbaar Ministerie. Er zouden per jaar 15 tot 20 overtredingen strafrechtelijk worden onderzocht. 'Via het strafrecht kunnen we ook hogere boetes opleggen en oneigenlijke winsten terughalen die een bedrijf heeft gemaakt. En daarbij zijn gevangenisstraffen niet uitgesloten. Vorige week werd nog een straf van 2,5 jaar opgelegd in het geval van fraude met paardenvlees. Er is dus meer mogelijk dan die 81.000 euro.'
De hardere maatregelen worden vooral ingezet waar opzettelijk en roekeloos de voedselveiligheid in gevaar wordt gebracht. Bij kleinere overtredingen kunnen nog steeds de huidige lagere boetes worden opgelegd. De hoogste boetes gaan gelden voor bedrijven met een jaaromzet vanaf 500.000 euro. Deze krijgen een boete van 10% van de omzet tot een maximum van 81.000 euro. En daarbij geeft de minister aan dat het niet meer de bedoeling is dat je pas na zes waarschuwingen een boete krijgt opgelegd.