Nieuws

Miljoenen voor Waalkade en havens

Miljoenen voor Waalkade en havens
De gemeente Nijmegen steekt 2,7 miljoen euro in een verbeterplan voor de Nijmeegse havens en de Waalkade.
NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen steekt 2,7 miljoen euro in een verbeterplan voor de Nijmeegse havens en de Waalkade.
Daar moeten het toerisme, het bedrijfsleven en bewoners van woonboten van profiteren.
Burgemeester en wethouders willen dat de stad beter en meer gebruik maakt van de ligging aan de Waal.
De havens worden uitgebaggerd en de woonboten  aangesloten op het riool. Het liggeld wordt verhoogd. Ook komen er eisen voor het uiterlijk van de woonboten. Bij Lent zou een haven voor de pleziervaart kunnen komen.