Nieuws

CDA tegen goederenspoorplan kabinet

ARNHEM - De Statenfracties van het CDA in Gelderland en Overijssel wijzen het kabinetsplan voor meer goederentreinen over bestaand spoor in hun huidige vorm af.
De fracties willen per motie bereiken dat Gelderland en Overijssel zich hiertegen uitspreken.
De Gelderse Staten spraken eerder uit dat het plan niet mag leiden tot een verslechtering van het leefmilieu en dat compenserende maatregelen nodig zijn. Het CDA wil onderzoek naar de Noordtak, een nieuw tracé.
De motie roept de Tweede Kamer op om de lasten niet eenzijdig op het oosten van het land af te wentelen.