Nieuws

SLIM Prijzen RegioRing van start

ARNHEM - De spits mijden, levert de komende tijd geld op voor een aantal automobilisten dat veel rijdt over de regioring Arnhem-Nijmegen.
In verband met werkzaamheden wordt automobilisten gestimuleerd het traject te mijden. Reizigers kunnen tot 150 euro per maand verdienen als zij dit doen, maar zodra zij wel in de spits rijden, gaat er een dubbeltje per kilometer van dat bedrag af.
Het project 'SLIM Prijzen' geldt alleen voor automobilisten waarvan eerder met camera's is vastgelegd dat zij er ook werkelijk regelmatig rijden in de spits.