Nieuws

Phoenix in Lochem gaat weer open

LOCHEM - Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem gaat na weer open.
De sterrenwacht is dicht geweest, omdat ze geen gebruik meer kon maken van het oude pand.
Phoenix heeft nu een nieuwe plek gevonden op het terrein van de stichting Pactum Jeugdzorg en Educatie.
Op 24 oktober gaat de sterrenwacht open. De dag staat dan in het teken van ons zonnestelstel.