Nieuws

Gelderse werkloosheid relatief laag

ARNHEM - De werkloosheid in Gelderland is in 2009 licht gestegen van 3,7 naar 4,1 procent van de beroepsbevolking.
Op Zeeland na heeft Gelderland landelijk gezien het laagste percentage werklozen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Volgens het CBS steeg het landelijk gemiddelde van 3,9 naar 4,9 procent. In Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland was de stijging het sterkst.
Groningen heeft landelijk gezien de hoogste werkloosheid.

Meer over de cijfers vindt u hier.