Nieuws

Ede wil gedrag peuters onder de loep nemen

Ede wil gedrag peuters onder de loep nemen
Welzijnsorganisatie Welstede in Ede wil alle kinderen in peuterspeelzalen controleren op probleemgedrag.
EDE - Welzijnsorganisatie Welstede in Ede wil alle kinderen in peuterspeelzalen controleren op probleemgedrag.
Peuters die achterblijven of kenmerken vertonen van ADHD of autisme kunnen dan meteen begeleiding krijgen. Zo hoopt de organisatie te voorkomen dat kinderen later veelvuldig hulp nodig hebben.
Het project kan alleen doorgaan als de provincie er geld voor beschikbaar stelt. Daarover is Welstede nog in onderhandeling. De gemeente Ede steunt het project.