Nieuws

Kleine kernen behouden buslijn

Kleine kernen behouden buslijn
Kleine kernen behouden hun busverbinding bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Gelderland.
ARNHEM - Kleine kernen behouden hun busverbinding bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Gelderland.
Dat garandeert een meerderheid in Provinciale Staten.
D66 vreesde dat de nieuwe aanbesteding ten koste zou gaan van onrendabele buslijnen in de buitengebieden.
De provincie stelt dat er hoe dan ook een bus moet rijden op bestaande lijnen en de huidige tijden. Maar of dat een grote bus of een klein busje is, laten zij over aan de marktwerking tussen de busmaatschappijen.