Nieuws

Kritiek PVV op gedeputeerde Van Dijk

ARNHEM - De Gelderse PVV wil weten hoeveel tijd gedeputeerde Jan Jacob van Dijk kwijt is aan nevenfuncties.
De partij heeft aanwijzingen dat de gedeputeerde enkele dagdelen per week actief is als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Ook denkt de partij dat de gedeputeerde de dienstauto van de provincie gebruikt voor zijn nevenfunctie als toezichthouder bij de onderwijsinstelling Aeres Groep. Uit een overzicht dat de PVV in handen heeft, blijkt dat de gedeputeerde met de dienstauto van de provincie naar verschillende scholen van de Aeres Groep is gebracht en gehaald.
De PVV heeft in vragen om opheldering gevraagd bij het provinciebestuur. In 2012 verdiende Van Dijk met zijn nevenfuncties zoveel dat hij een deel van zijn salaris aan de provincie moest terugbetalen. De PVV constateert dat 'Provinciale Staten wederom onjuist en onvolledig worden ingelicht'. Gedeputeerde Van Dijk wil vooruitlopend op de beantwoording van de Statenvragen niet reageren.
Vorige maand kwamen de nevenfuncties van gedeputeerde Van Dijk ook aan de orde in de commissievergadering Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn. Ook toen vroeg de PVV om opheldering.
Het verslag van die vergadering op 5 februari meldt: "De VVD, CDA, D66, GroenLinks en CDA vinden niet relevant hoeveel tijd een nevenfunctie kost. Wel relevant is of een nevenfunctie ten koste gaat van de hoofdfunctie. Als dat zo is, moeten PS een gedeputeerde daarop aanspreken."
Gedeputeerde Markink wees er in deze vergadering op dat alle collegeleden meer uren in hun hoofdtaak steken dan de norm. Markink in het verslag: "Het college moet worden beoordeeld op zijn prestaties."
De provincie maakte dinsdag bekend dat ze ritten met dienstauto's openbaar gaat maken.