Nieuws

'Spitsmijden Arnhem-Nijmegen werkt'

ARNHEM - De aanpak om het verkeer in de spits te verminderen begint in de regio Arnhem-Nijmegen zijn vruchten af te werpen.
Dat zegt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu na onderzoek.
Volgens het onderzoek mijden dagelijks 13.500 automobilisten landelijk de spits. Het project SLIM uit de spits in de Regio Arnhem-Nijmegen wordt in het onderzoek genoemd als succesvol initatief.
Deelnemers worden beloond voor het mijden de spits en ze hebben een app op hun telefoon waarmee ze drukte in het verkeer kunnen mijden.

Levert geld op

Projectleider Henk Driessen van de Stadsregio is zeer tevreden. 'In Arnhem en Nijmegen zijn er 16.000 deelnemers en gemiddeld doet 40 procent mee. En dat lijdt tot 4000 spitsmijdingen per etmaal. Het blijkt dat als mensen stoppen met dit project dan zie je dat ze het gedrag vaak volhouden.'
Belonen kost geld. Levert dit project wat op? 'We hebben een kosten- en batenanalyse uitgevoerd en daaruit blijkt dat het geld oplevert. De BV Arnhem-Nijmegen verdient hieraan.'