Nieuws

Veel onderzoek om dijkteruglegging

Veel onderzoek om dijkteruglegging
In het gebied ten noorden van Nijmegen waar de Waaldijk wordt teruggelegd, gaan de komende tijd tal van onderzoeken van start.
NIJMEGEN - In het gebied ten noorden van Nijmegen waar de Waaldijk wordt teruggelegd, gaan de komende tijd tal van onderzoeken van start.
Er is aandacht voor archeolgie, recreatie en natuur, waterloopkundige gevolgen en de aanwezigheid van oorlogstuig.
De dijk bij Lent wordt teruggelegd om de Waal meer ruimte te geven. In het gebied ontstaat daardoor een landtong tussen de Waalbrug en de nieuwe stadsbrug.
Het gebied moet nieuw ingericht worden, met aandacht voor natuur en recreatie. Ook het effect op de waterstand in de Waal wordt bekeken.