Nieuws

College van B en W Wageningen gevallen

College van B en W Wageningen gevallen
In Wageningen is woensdagavond het college van burgemeester en wethouders gevallen.
WAGENINGEN - In Wageningen is woensdagavond het college van burgemeester en wethouders gevallen.
Een van de collegepartijen, de Stadspartij, steunde een motie van wantrouwen tegen PvdA-wethouder Slegten van Financiën. Het college vatte die motie op als een motie tegen het hele college.
De zaak draait om het minimabeleid. De Stadspartij steunde een amendement dat ervoor zorgde dat er meer mensen onder het minimabeleid vallen. Slegten weigerde daarmee in te stemmen omdat er geen dekking voor het voorstel was. Daarop volgde de motie van wantrouwen.