Nieuws

Wageningen verwacht meer tekorten

Wageningen verwacht meer tekorten
De gemeente Wageningen verwacht de komende jaren oplopende tekorten op de begroting.Oorzaak is dat Wageningen minder geld krijgt van het Rijk.
WAGENINGEN - De gemeente Wageningen verwacht de komende jaren oplopende tekorten op de begroting.Oorzaak is dat Wageningen minder geld krijgt van het Rijk.
Dat blijkt uit de recent verschenen Meicirculaire van het gemeentefonds.
In 2009 komt de gemeente 130.000 euro tekort. Dat loopt in 2010 op tot 400.000 euro. Een jaar later is dat een tekort van 845.000 euro. Het college komt dit najaar met maatregelen om de tekorten terug te dringen.