Nieuws

Heien zorgt voor overlast in Doetinchem

DOETINCHEM - Inwoners van heel Doetinchem kunnen vrijdag en zaterdag flink last hebben van geluid en trillingen.
Op die dag moeten namelijk 19 heipalen de grond in voor de doorgang van de oostelijke randweg onder de spoorlijn.
Het heien begint om zes uur 's ochtends en duurt tot uiterlijk 12 uur 's nachts. Vrijdag worden al proef-heiwerkzaamheden uitgevoerd door de aannemer. Ook daar kunnen omwonenden last van hebben. Dit werk stopt in de loop van de avond. Afgelopen woensdag zijn al damwanden geplaatst.

Treinverkeer

Door het heien ligt het treinverkeer tussen Winterswijk en Doetinchem zaterdag en zondag helemaal stil. Spoorbeheerder ProRail voert tegelijkertijd ook verschillende onderhoudswerkzaamheden uit.

Excuses en webcam

Op de gemeentesite biedt de gemeente Doetinchem bij voorbaat al excuses aan. 'Het geluid van het heien zal in de hele stad hoorbaar zijn. Voor direct omwonenden is er sprake van flinke geluidsoverlast en trillingen. Dit zijn de vervelendste werkzaamheden voor de buurtbewoners rondom de aanleg van de oostelijke randweg wat overlast betreft. De werkzaamheden zijn echter noodzakelijk voor de aanleg van de onderdoorgang. Bij voorbaat onze welgemeende excuses voor de overlast. Wij hopen op uw begrip.' Het werk is overigens live te volgen via een webcam.

Oostelijke randweg

In 2013 is gestart met de aanleg van de oostelijke randweg. De weg moet helpen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de route Terborgseweg, J.F. Kennedylaan en Varsseveldseweg te verbeteren. In 2012 is al begonnen met de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, zoals de herinrichting van kruisingen en het slopen van woningen. Volgens planning is de oostelijke randweg in 2014 klaar voor gebruik.
Met de oostelijke randweg moet het centrum van Doetinchem beter bereikbaar worden. Ook wordt de bereikbaarheid van het bus- en treinstation aan de Terborgseweg verbeterd. De oostelijke randweg is een snelle route van en naar de A18 voor extern en doorgaand verkeer. Daarmee is de weg ook van belang voor de regio.

Respect voor de natuur

Het tracé van de oostelijke randweg ligt vlakbij De Zumpe en de Ruige Horst in een landschappelijk en recreatief waardevol gebied. In De Zumpe komt een groot aantal beschermde planten en dieren voor. Het gebied mag geen schade ondervinden van de aanleg van de randweg. Daarom is een natuurinpassingsplan gemaakt. Direct naast de oostelijke randweg, aan de kant van het buitengebied, heeft de gemeente grond aangekocht om extra natuur aan te leggen. Ook de tunnel onder het spoor wordt zo aangelegd dat er geen schade aan De Zumpe en omgeving plaatsvindt door onttrekking van grondwater.

Geluidhinder

De aanleg van nieuwe wegen moet ook geluidhinder terugdringen, aldus de gemeente. Met de aanleg van de oostelijke randweg vermindert het verkeer in de stad. Daardoor is er ook minder geluidhinder. De oostelijke randweg zelf krijgt een stil wegdektype en geluidschermen zorgen ervoor dat het geluid minder goed hoorbaar is.