Nieuws

School Emst: homoleraar niet welkom

School Emst: homoleraar niet welkom
Een homoseksuele leraar is niet meer welkom op de School met de Bijbel in Emst.
EMST - Een homoseksuele leraar is niet meer welkom op de School met de Bijbel in Emst.
Dat heeft het schoolbestuur bevestigd.
Volgens de school is de leraar voor zijn geaardheid uitgekomen en heeft hij een vriend. Het schoolbestuur vindt dat dit op gespannen voet staat met de grondslag en belijdenis van de christelijke basisschool.
Volgens de school is er geen sprake van ontslag, maar kan de leraar niet meer terugkomen. Er wordt volgens het bestuur gezocht naar een oplossing. De docent geeft sinds begin april geen les meer.
Brief school:
Emst, 20 april 2009
Geachte heer/mevrouw,
Door middel van deze brief willen wij vanuit het bestuur in samenspraak met ……., als
leerkracht verbonden aan onze school, enige mededelingen doen rond zijn afwezigheid.
………. is vanaf maandag 6 april 2009 afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden. Op
de ochtend van 6 april heeft hij aan een aantal collega’s aangegeven dat hij - na een lange
periode van inwendige worsteling rond zijn geaardheid - zijn vriend en partner heeft ontmoet
en dat ze het voornemen hebben voortaan samen door het leven te gaan en daar ook
openlijk voor uit te komen. Vanuit hun geloofsbeleving hebben ze voor elkaar gekozen.
Het dagelijks bestuur is daags daarna door de directeur op de hoogte gebracht van de
ontstane situatie. Binnen het dagelijks bestuur is besloten eerst een korte periode van rust in
te lassen en op korte termijn met …………… verder te spreken.
Dit gesprek heeft afgelopen week plaats gehad met ……., partner en het dagelijks bestuur.
Op open wijze en in goede onderlinge sfeer is gesproken over de wederzijdse
toekomstverwachtingen. Het dagelijks bestuur heeft daarbij aangegeven de keuze van
……… te respecteren, maar dat de keuze voor hun relatievorm op gespannen voet staat met
de grondslag en doelstelling van de school waarmee hij als leerkracht heeft ingestemd.
Hierdoor zal de arbeidsverhouding die bestaat tussen ………. en onze school met de Bijbel
niet gecontinueerd kunnen worden.
In dit gesprek is de intentie uitgesproken om dit onderling te regelen en er samen goed uit te
komen. Wij willen betrokkene de kans, ruimte en steun geven het proces rond het eindigen
van de arbeidsovereenkomst goed inhoud te kunnen geven. Daarnaast is afgesproken om in
gezamenlijkheid ouders en andere betrokkenen bij de school te informeren, zodat voor ieder
duidelijk is wat er aan de hand is. U wordt uitdrukkelijk gevraagd om op een respectvolle
wijze met deze informatie om te gaan.
Met betrekking tot het informeren van de kinderen is besloten de ouders/verzorgers te
vragen dit te doen. Hiermee wordt de mogelijkheid aan ouders geboden dit te doen op de
wijze die bij hun overtuiging/beleving past. Ook hierbij vragen we om het woord “respect” de
boventoon te laten voeren.
We beseffen dat wijsheid hierin nodig is. Dat mogen we van God begeren. We willen u dat
graag meegeven en u ook vragen alle betrokkenen in deze zaak in uw gebeden te
gedenken.
Met betrekking tot de continuïteit van het onderwijs aan groep .. hopen we u op heel korte
termijn nadere mededeling te doen. Hier wordt hard aan gewerkt.
We vertrouwen er op als (dagelijks) bestuur u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u
verder informeren op het moment dat dit nodig is.
Met vriendelijke groet,
W. de Roo,
voorzitter