Nieuws

Mogelijke komst van grote windmolens zorgt voor veel onrust

Mogelijke komst van grote windmolens zorgt voor veel onrust.
Mogelijke komst van grote windmolens zorgt voor veel onrust. © Pixabay
HENGELO - De onrust in de gemeente Bronckhorst over de mogelijke komst van grote windmolens is groot en de onrust groeit. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond bleek dat inwoners, maar ook raadsleden, worstelen.
De verwarring en de onrust ontstaat volgens de wethouder doordat er allemaal verschillende trajecten in de regio lopen als het gaat over de energietransitie, energieneutraal zijn en duurzame energie opwekken. Daarom moeten inwoners zo snel mogelijk meegenomen worden in het opstellen van de spelregels.
"De afgelopen periode hebben we ongeveer 80 mailtjes gekregen van mensen die doorgaans tegen windmolens zijn. Dus je kunt zien dat de discussie leeft", zegt Luuk Preijde van de PvdA. Jan Engels van D66 vult aan: "De emoties lopen hoog op en de verwarring over wat wij vanavond wel of niet besluiten is groot." 

Waar besluit de raad eigenlijk over?

Precies een jaar geleden besloot de gemeenteraad van Bronckhorst dat er tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 geen windmolens in de gemeente komen. Maar op de agenda van de gemeenteraadsvergadering donderdag komt toch het woord windmolens opnieuw voor. En dat lijkt gek, want houdt de gemeente zich niet aan genomen besluiten? 
De regio Achterhoek, waar Bronckhorst onderdeel van uitmaakt, moet volgend jaar de Regionale Energie Strategie (RES) vaststellen. "Die RES gaat over grootschalige energie-opwekking in de Achterhoek. "Doordat u, de raad, vorig jaar een voorlopig nee op tafel legde als het gaat om de komst van windmolens, zijn er nu geen kaders gesteld", zegt Hofman. 
Anders gezegd: er is niet afgesproken aan welke spelregels windmolens in de toekomst zouden moeten voldoen. "Omdat we hiermee het risico lopen dat de regie van ons wordt overgenomen moeten we wel afspraken met elkaar gaan maken", zegt Hofman. "Uiteindelijk is de provincie bevoegd gezag en die zou ons de windmolens op kunnen leggen."
De raadsleden willen de regie graag in eigen hand houden: "We zitten nu met de vingers tussen de deur", zegt Engels van D66. "Als we niets doen, kunnen we overruled worden."
"Er is een realistisch risico dat de provincie de regie gaat overnemen, vandaar dat we de kaders hebben en er haast mee moeten maken", zegt Hans Puijk van de VVD. "Maar het blijft ingewikkeld en moeilijk om te begrijpen", zegt Herman van Rooijen van GroenLinks. "Want als we randvoorwaarden gaan stellen, dan betekent dat nog steeds niet hoeveel windmolens er gaan komen of waar ze komen. Het zegt zelfs niet dat ze er gaan komen."

Onrust door plannen op gemeentegrens

Hoewel Bronckhorst tot 2022 geen windmolens krijgt, is dat in de omliggende gemeenten anders. Langs de gemeentegrens zijn plannen voor windmolens ontstaan. Raadsleden vragen zich af waarom de raad, maar vooral ook burgers, hierover niet geïnformeerd zijn. Wethouder Hofman: "Wij grenzen aan negen andere gemeenten. Wij kunnen dat onmogelijk allemaal monitoren. Wij zijn met al die gemeenten in gesprek, maar ik kan de raad niet informeren over informatie die ik niet heb."
Maar niet alleen deze plannen zorgen voor onrust. Volgens de wethouder komt die onrust ook doordat er sinds vorig jaar bijna niet meer met de burgers gecommuniceerd is:  "Het is paradoxaal: want we gaan in gesprek met inwoners, omdat er onrust is en op het moment dat we dat doen leidt dat weer tot onrust en protesten."

Burgers moeten meepraten

Ondanks de parodox zit daar wel de kern van het verhaal. De komende maanden moeten burgers betrokken worden bij het proces. Alleen op deze manier kan volgens de gemeente uiteindelijk draagvlak gecreëerd worden. Inwoners kunnen een enquête invullen over zorgen rondom de gezondheid, een goede inpassing in het landschap en participatie. Daarnaast zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden.
Volgens D66 gaat dat niet ver genoeg: "Wij willen dat er een proces wordt opgestart om een burgerraad op te richten. Er moet een groep inwoners worden gevormd die samen gaan kijken hoe we in deze gemeente duurzame energie kunnen gaan opwekken. Dit is een nieuwe vorm van participatie, waarbij onze inwoners echt een mogelijkheid hebben om zeggenschap te hebben", zegt Jan Engels. "Deze raad moet dan ook echt gebruik kunnen maken van experts zodat ze ook echt goede informatie krijgen."
Het voorstel om spelregels op papier te zetten en daarbij burgers te betrekken is donderdagavond aangenomen door de raad.