Nieuws

Waterkracht in plaats van windmolens? 'We heten niet voor niets Rivierenland'

DOORNENBURG - In de provincie moeten nog veel windmolens en zonnevelden verrijzen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Maar de roep om alternatieven wordt steeds luider. Zo wil de VVD in Buren dat er nadrukkelijker gekeken wordt naar waterkracht.
Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.
Waterkracht in plaats van windmolens? 'We heten niet voor niets Rivierenland'
De partij wist onlangs bijna alle gemeenten op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor zich te winnen om bij het rijk te pleiten voor meer opties om duurzame energie op te wekken. Bij de huidige regionale plannen om de klimaatdoelstellingen te halen, tellen alleen zonne- en windenergie mee.
''Wij zijn natuurlijk niet tegen wind of tegen zon'', zegt Jolijn Zwart van de VVD in Buren. ''Maar ik denk wel dat we ook iets breder zouden mogen kijken. En we moeten ons echt realiseren dat als wij een hele grote hoeveelheid windmolens neerzetten, dat dat wel iets doet met ons landschap.''
Volgens Zwart ligt in de streek tussen de rivieren de keus voor de hand. ''Wij heten niet voor niets Rivierenland. Vandaar de gedachte dat we meer kunnen met dat water. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gemeenten zijn die wat willen met getijdenstroming of met geothermie, kernenergie. Geef ons de hele gereedschapskist als gemeenten.''

Bijdrage waterkracht is gering

Waterkrachtinstallaties worden niet genoemd in het klimaatakkoord, omdat hun bijdrage in het opwekken van duurzame energie in Nederland gering is. Het is niet de verwachting dat dit voor 2030 erg zal toenemen. Al blijft het voor sommigen een aanlokkelijk alternatief.
Zo gaan er geluiden op om opnieuw te onderzoeken of er geen waterkracht gewonnen kan worden bij de sluis in Driel. Dit gebeurt al sinds 1988 bij de zusterstuw in Maurik waar voor zo'n 8.000 huishoudens stroom wordt opgewekt. Even verderop bij Hagestein wordt ook gekeken of de afgedankte waterkrachtcentrale hier weer nieuw leven kan worden ingeblazen.
In Tiel ligt een plan klaar voor een turbine in de sluis van het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze zou voor zo'n 750 huishoudens stroom kunnen leveren. Wanneer er geen grote stuw voorhanden is, gaat de stroomopbrengst flink naar beneden.

Turbines in kribben

Toch kan er ook uit de reguliere stroming energie gewonnen worden. Fort Pannerden dat op de splitsing van de Rijn in de Waal en het Pannerdens kanaal bij Doornenburg staat, is van plan om turbines te gaan plaatsen in de kribben.
''Het water hebben we voorhanden'', zegt bedrijfsleider Jos Peters. ''Staatsbosbeheer is niet zo content met windmolens in dit natuurgebied. Zonnepanelen op een mooi monument leggen is nou ook niet fraai, dus gaan wij voor water, voor de kracht die wij hebben.''
Het project heeft heel wat voeten in de aarde. Na ruim vier jaar is binnenkort de haalbaarheidsstudie afgerond. Er is zo'n 50 procent subsidie nodig. Naast de energie voor het fort kunnen de drie of vier turbines dan nog voor enkele tientallen huishoudens energie leveren.
''Duurzaamheid gaat niet altijd gepaard met winstgevende energie", zegt Peters. ''Maar we moeten vooruit kijken naar de toekomst. We hebben het water, waarom zouden we het niet gebruiken.''
Beluister hier de audioreportage: