Instellingen

Lekkende gifvaten Doetinchem worden snel overgepompt

© REGIO8
DOETINCHEM - Doetinchem heeft opdracht gegeven om de 1.300 vaten met giftig blusschuim op het terrein van het failliete Rutgers Milieu op te slaan in lekvrije silo’s. De lekkage moet zo snel mogelijk stoppen. De gemeente legt ruim 300.000 euro neer om het overpompen mogelijk te maken en hoopt dat bedrag later terug te krijgen.
“Het college heeft besloten om niet langer te wachten en zelf opdracht te geven om op korte termijn de inhoud van de vaten veilig te stellen”, schrijft burgemeester Mark Boumans in een reactie aan de gemeenteraad. “Via het lopende juridische traject blijven we de verantwoordelijke partijen aansprakelijk stellen voor alle kosten.” De kosten voor het overpompen en opslaan van het blusschuim zijn begroot op ruim drie ton. De kosten bestaan uit huurkosten voor de opslagtanks en het huren van een afvalshredderinstallatie.
Uit gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met Rienko Rutgers, de eigenaar van het failliete bedrijf dat het blusschuim heeft opgeslagen, en terreineigenaar Reinoud Arts, blijkt dat de partijen bereid zijn om samen te werken en het probleem aan te pakken, maar dat er nog geen overeenstemming is. “Ik sta er positief tegenover, maar ik ben nog bezig om de laatste voorwaarden hierover af te stemmen met de gemeente”, zegt Reinoud Arts.

Hogere kosten dan gedacht

Twee gespecialiseerde bedrijven, Ecoloss en Viritec, gaan het overpompen voor de gemeente uitvoeren. “De kosten voor de oplossing op korte termijn zijn hoger dan in aanvang gedacht”, zegt Boumans over de drie ton. “Reden is dat de gekozen procedure uitgebreider is en ook deels al zorgt voor de oplossing op lange termijn. Een deel van de kosten voor het definitief verwerken van het blusschuim, de lange termijn oplossing halen we hiermee dus naar voren.”

Start binnen vier tot zes weken

Naar verwachting start binnen 4 tot 6 weken na gunning het overpompen uit de vaten. Daarbij moet het terrein eerst geschikt worden gemaakt voor de installatie. “De inzet is erop gericht voor het einde van het jaar de inhoud van de vaten veilig in de silo’s te hebben overgepompt”, schrijft Boumans. “Omwonenden en omliggende bedrijven worden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Met de direct aanwonenden is er persoonlijk contact.”

Zorg rondom vervuiling grondwater

Uit de resultaten van aanvullende geur-, bodem- en grondwateronderzoeken blijkt volgens de gemeente dat er geen acute noodzaak is tot verder ingrijpen. “Wel is er zorg rondom de vervuiling van het grondwater”, zegt Boumans. “Direct aanwonenden hebben inmiddels in een persoonlijke gesprek het advies gekregen het grondwater niet op te pompen of te gebruiken of vruchten van bomen of struiken in de tuin te eten.”

Oplossing voor langere termijn

Met het overpompen wordt tijd gewonnen om te kijken naar een lange termijn oplossing. “Hiervoor worden diverse oplossingen onderzocht en uitgewerkt op bijvoorbeeld haalbaarheid en juridische- en financiële consequenties”, zegt Boumans. Daarbij wordt gedacht aan het verbranden van de PFOS op hoge temperaturen of het filteren van de inhoud van de vaten, zodat een deel geloosd kan worden.

Noodzaak tot bodemsanering

Daarnaast wil de gemeente de noodzaak van bodemsanering in kaart brengen. “Zodra het blusschuim is overgepompt, is de bodem van het terrein toegankelijk voor nader onderzoek dat hierover meer duidelijkheid moet geven”, aldus Boumans. “Tenslotte voelt het college ook de noodzaak om grondig te onderzoeken hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan om hiervan te leren voor de toekomst.”
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!