Gemeente Aalten

Vaste bewoners recreatiewoningen moeten weg, anders volgt flinke boete

De controle op 5 maart.
De controle op 5 maart. © Dave Posthumus
AALTEN - De eigenaar van recreatiepark Karpermeer in Aalten krijgt tot 1 april volgend jaar de tijd vaste bewoners van recreatiewoningen te weren. Voor elke maand dat er daarna nog permanent wordt gewoond moet de eigenaar een last onder dwangsom betalen van 10.000 euro per perceel. Het gaat om twee percelen, dus om 20.000 euro per maand.
Het college van B en W in Aalten heeft er bewust voor gekozen niet de huurders of bewoners van de woningen aan te spreken maar de eigenaar, aangezien hij het onrechtmatige gebruik heeft toegestaan en ook kan opheffen. De eigenaar heeft daarop een zienswijze ingediend. Die is beoordeeld maar dat geeft geen aanleiding tot een ander besluit.

Bestemmingsplan

De gemeente Aalten voerde 5 maart een controle uit op recreatieterrein Karpermeer. De campings en recreatieparken in Aalten zijn bedoeld voor recreatief verblijf, dit is door de gemeenteraad vastgelegd in het bestemmingsplan. Er zijn aanwijzingen dat er op meerdere recreatieparken wordt gewoond en dat is dus in strijd met het bestemmingsplan. 
Met de eigenaar van het Karpermeer is in april 2019 gesproken over de handhaving van het bestemmingsplan en over de samenwerking met het provinciale handhavingsproject Ariadne. Eind 2019 is een controle aangekondigd. Gebruikers van de stacaravans zijn in januari 2020 via de eigenaar schriftelijk geïnformeerd dat alleen recreatie is toegestaan én dat er zal worden gecontroleerd op permanente bewoning.
Bij de controle op 5 maart bleken meer dan twintig caravans te worden bewoond. Inmiddels zijn er naar aanleiding van de controle al zeker vijf bewoners van het park verhuisd naar een woning elders.