nieuws

Inwoners Herwijnen trekken aan de bel in Den Haag om radar

Een artist impression van de radar.
Een artist impression van de radar. © Defensie
ARNHEM - De komst van een Defensieradar naar Herwijnen houdt de gemoederen in het Betuwse dorp flink bezig. Ondanks dat de gemeenteraad van West Betuwe tegen de komst van de radar stemde en bewoners tegen zijn, houdt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie zich vast aan het plan. Donderdag konden de inwoners van Herwijnen in Den Haag hun bezwaren tegen de radar toelichten.
De radar moet de verouderde, ruim 40 jaar oude post in Nieuw-Milligen vervangen. Nieuw-Milligen is volgens de staatssecretaris minder geschikt voor nieuwbouw, omdat deze post niet gunstig ligt voor een goede landelijke dekking. Dat zou in Herwijnen dus wel het geval zijn, maar daar maken inwoners zich al langer zorgen over de gezondheidseffecten door de straling van de Defensieradar.
Inwoners Edwin Rijkse en Ruben van der Horst reisden daarom vandaag samen af naar Den Haag om daar hun verhaal te doen. "Wij vinden Herwijnen als alternatieve locatie zeker niet de beste plek. Helemaal niet in relatie met de gezondheidseffecten. Het is prettig dat wij vandaag de gelegenheid kregen om ons punt te maken."
Door de Kamerleden worden zij gecomplimenteerd met hun uitvoerige uitzoekwerk.

Gezondheidsrisico's?

Er werd donderdag in Den Haag dus gepraat over gezondheidsrisico's. Helemaal omdat er ook al een radar van het KNMI staat. Daarnaast heeft het dorp te maken met de straling van radars op schepen die op de Waal varen. Volgens staatssecretaris Visser worden er echter geen grenzen overschreden. Ze baseert zich op een onderzoek van TNO, dat concludeert dat de gelijktijdige blootstelling aan straling van meerdere radars in en om Herwijnen onder de richtlijnen blijft.
Maar Rijkse en Horst zijn er niet gerust op. Het onderzoek kan namelijk geen uitsluitsel geven over schadelijke gevolgen op de lange termijn. Stralingsdeskundige Guy van den Bosch snapt daarom de onzekerheid bij de inwoners van Herwijnen wel. "Als de wetenschap kan garanderen dat iets schadelijk is en we onder die norm blijven, dan is er geen probleem. Maar als iets onzeker is, word je daar banger van."

'Overheid moet verantwoordelijkheid nemen'

Juist omdat er niks gegarandeerd kan worden, wil de inwoners dat de overheid oppast. "Dan vinden wij dat het voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden. Als we niet de garantie hebben dat het veilig is, houd dan een strenger regime van blootstelling aan de straling aan. Dan is de conclusie dat de radar niet in Herwijnen kan, omdat daar alle stralingsbronnen bij elkaar komen", stelt Rijkse. "We hopen dat de politiek vindt dat Herwijnen niet disproportioneel belast mag worden en dat ze dus hun verantwoordelijkheid nemen. Of dat gaat gebeuren? Dat is heel lastig te bepalen."

Zie ook: