Nieuws

Zorgen in Nijmegen om verhoging uitstoot kankerverwekkend benzeen met 500%

Zorgen in Nijmegen om de forse verhoging van de uitstoot van benzeen.
Zorgen in Nijmegen om de forse verhoging van de uitstoot van benzeen. © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Is het een bedreiging voor je gezondheid om er te wonen? Inwoners van wijken in Nijmegen-West zijn er niet gerust op. Heel veel verkeer, scheepvaart en zware industrie op steenworp afstand van je huis. De nieuwste zorg: toestemming die de asfaltcentrale in hun buurt kreeg om 500% meer van het kankerverwekkende benzeen uit te mogen stoten.
Benzeen. Het is link spul, zegt Roel van Tiel van de vereniging Dorpsbelang Hees in Nijmegen. "Benzeen valt onder de categorie zeer zorgwekkende stoffen. Het is één van de meest vervuilende, kankerverwekkende categorie stoffen."
En dat benzeen komt onder meer vrij bij de productie van asfalt. Zo’n asfaltcentrale (APN) staat in Nijmegen dicht tegen woonwijken aan waar mensen wonen die zich ernstig zorgen maken over die uitstoot. "Het zijn ruim 20.000 mensen die hier wonen", licht Van Tiel de grote zorgen toe. "En dit is het zwaarste industriegebied dat eigenlijk direct tegen een woonwijk aan ligt van heel Nederland."
Bekijk de video. Tekst gaat eronder verder.

Al een zware druk

En dan is er ook nog veel verkeer in de omgeving, over de weg en over het water. "Dus dat telt allemaal op." De asfaltcentrale mag nu van de gemeente - tot grote schrik van de omwonenden - sinds dit jaar 500% meer benzeen uitstoten dan voorheen. Van Tiel: "Het verkeer en de industrie leggen al een zware druk. Dan moet je niet een norm gaan ophogen, laat staan met 500%."
Deze woensdagavond word er in de gemeenteraad gesproken over luchtkwaliteit, maar de uitstoot van de asfaltcentrale staat niet op de agenda. "Dit staat niet op de agenda, nee", bevestigt raadslid Paul Eijgenhuisen van de lokale partij VoorNijmegen.Nu. "Het is voor mij nieuw, ik heb er als raadslid nog niet van gehoord. Ik werd er door overvallen."
Eijgenhuisen vindt dat het wel op de politieke agenda moet. "Het is natuurlijk van de zotten dat we gaan praten over het afschaffen van scootertjes en emissievrije zones als we de APN 500% meer benzeen laten uitstoten. Dat is écht van de zotten. Het lijkt me dat we daar als raad iets van moeten vinden."

Voldoet aan de normen

De gemeente laat weten dat het om een tijdelijke verruiming van de uitstoot gaat tot 1 januari 2022. Dat is nodig om de centrale mee te kunnen laten doen aan een landelijke proef om duurzamer asfalt te produceren. De verruiming valt nog steeds binnen de wettelijke normen en volgens de gemeente kom de gezondheid van bewoners niet in gevaar. Tussentijds wordt gemeten hoe dat uitpakt in de praktijk.
Hans Voerknecht, specialist op het gebied van duurzame mobiliteit in steden, stelt dat de Wereldgezondheidsraad al heel lang aandringt op het aanscherpen van uitstootnormen. De normen die nu gehanteerd worden, zijn niet streng genoeg. "De vuile lucht in Nijmegen is absoluut schadelijk en zorgt voor een verkorting van de levensverwachting."
Afbeelding: GGD rapport luchtkwaliteit Gelderland

Meer maatregelen

Nijmegen is de grootste stad van de provincie waar flink wat vervuiling samenkomt. Het is niet alleen de enige stad met een grote universiteitscampus. De stad heeft vanuit het verleden industriegebieden vlakbij woonwijken, het is een verkeersknooppunt en de drukst bevaren rivier van Europa stroomt dwars door de stad. De gemeente hecht eraan te melden dat de stad toch voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit en dat ook nog eens voor de hele stad (in tegenstelling tot veel andere steden). Er wordt gewerkt aan een nog betere luchtkwaliteit, aldus het Nijmeegse stadsbestuur. 
Woensdagavond wordt er in de raad gesproken over een pakket van in totaal zo’n 30 maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad in de komende 10 jaar verder te verbeteren en de gezondheid van inwoners te verbeteren. Bijvoorbeeld een verbod op oude brommers en scooters in delen van de stad en strengere regels voor vervuilende schepen, door bijvoorbeeld de toegang van die schepen in de havens te beperken.