Nieuws

Wandelen voor schonere bermen in Berg en Dal

Start Monitoring zwerfafval N-325
Start Monitoring zwerfafval N-325
BEEK-UBBERGEN - Gemeente Berg en Dal, provincie Gelderland, GoClean en Dar gaan samen zwerfafval monitoren in de bermen van de N-325, vanaf de grensovergang Beek/Wyler richting Nijmegen. De partijen willen weten hoeveel zwerfafval er langs deze weg ligt, waar het zwerfafval uit bestaat en waar het vandaan komt. Wethouder Nelson Verheul (gemeente Berg en Dal), Willem Huntink (provincie Gelderland) en Bart de Bruin (directeur Dar) gingen op woensdag 19 augustus samen met vrijwilligers van GoClean van start met de monitoring.

Monitoring zwerfafval N-wegen

GoClean monitort de komende zes maanden een keer per maand om te kijken of het zinvol is om structureel zwerfafval op N-wegen op te ruimen en hoe zwerfafval hier voorkomen kan worden. GoClean brengt in kaart hoeveel zwerfafval er ligt en wat zij zoal tegenkomen tijdens het opruimen. GoClean is een landelijke community die zich inzet om Nederland zwerfafvalvrij te maken.

Schoonwandelen en zwerfafval scheiden

Om tot effectieve bronbestrijding van zwerfafval te komen, is het van belang om te weten hoeveel, wat voor soort, waar en waarom ergens zwerfafval ligt en waar het vandaan komt. Vanuit dat perspectief werkt GoClean met de werkmethode: ‘Schoonwandelen’. Dit betekent dat tijdens het opruimen van elk stuk zwerfafval een foto wordt gemaakt en geregistreerd.
Om ook een deel van zwerfafval te kunnen hergebruiken als grondstof, scheidt GoClean het afval ook tijdens het schoonwandelen. Ze houden plastic+ en restafval apart.

Wijkhelden

Naast het opruimen van zwerfafval in bermen van N-wegen gaat het opruimen van zwerfafval in de rest van de gemeente Berg en Dal, binnen de bebouwde kom ook door. Steeds meer Wijkhelden, jong en oud zetten zich in voor een schone buurt. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via    www.wijk-helden.nl