Nieuws

Nieuw groenbeleid in gemeente Ede

© Archief Omroep Ede
EDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede komt met nieuw groenbeleid. Deze actualisatie is nodig omdat het huidige groenbeleid sterk verouderd is, de laatste update dateerd uit het jaar 2002. Hierdoor sluit het beleid niet meer aan bij de ambities en thema’s van de gemeente Ede. Het nieuwe beleid, de actualisatie is noodzakelijk.
Speerpunten
In het vernieuwde Groenbeleid staan de thema’s kwaliteit en identiteit, klimaat en water, biodiversiteit en de gezonde leefomgeving centraal. Zo kan er beleidsmatig een betere sturing worden geven aan het groengerelateerde onderwerpen passend bij de huidige ambities en thema’s van de gemeente, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit.