Nieuws

Verbreden Laan van Zevenhuizen Apeldoorn ligt jaren stil door stikstof

© Pixabay
APELDOORN - De geplande verbreding naar twee keer twee rijbanen op de Laan van Zevenhuizen kan voorlopig niet plaatsvinden. Reden is de uitkomst van een stikstofonderzoek. Doordat de zogenoemde PAS-regeling is afgeschaft, liggen de plannen stil. Gevolg: pas in 2023 kan de nieuwe weg er liggen.
Apeldoorn wil het noordoostelijke deel van de ring verbreden, om doorstroming te verbeteren. Vooral de Sluisoordlaan heeft prioriteit, want daar wordt de woonwijk Zuidbroek ontsloten. Ook het nieuwe winkelcentrum Anklaar draagt bij aan de noodzaak voor verbreding. 

Stikstofnorm overschreden

In het huidige bestemmingsplan is verbreding van de Laan van Zevenhuizen niet meegenomen. Om toch te kunnen werken aan de weg, was een onderzoek naar het effect voor de omliggende omgeving nodig. 
De kruising met de Sluisoordlaan ligt rond een beschermd natuurgebied, en dus moest gekeken worden naar de consequenties van meer geluid en licht. Uit onderzoek blijkt nu dat daardoor geen verstoring optreedt. Maar de stikstofnorm wordt wel overschreden en ook dat kan gevolgen hebben. 
Nu de PAS van tafel is, mag de stikstofnorm nergens toenemen. Maar als de nieuwe, brede weg er eenmaal ligt en bereden wordt zal de stikstofuitstoot wel degelijk toenemen. En dus kan de verbreding nu niet doorgaan. 

Wat betekent dit?

Verder onderzoek moet uitwijzen óf er gevolgen zijn voor het natuurgebied. Pas als blijkt dat dit niet zo is, kan Apeldoorn een vergunning krijgen van de provincie Gelderland om de werkzaamheden uit te voeren.
Mocht de gemeente toestemming krijgen, dan kan alles pas in 2023 worden gerealiseerd. Dat hangt samen met wegwerkzaamheden rond de Laan van Osseveld. Daar komen een tunnel en wegverbreding en pas als die af zijn, kan de Laan van Zevenhuizen worden opgeleverd.