Nieuws

Nieuwe mountainbikeroute bedreigt vliegend hert

BERG EN DAL - Hij is nog maar net open, maar nu al is er commotie over de nieuwe mountainbikeroute in het Rijk van Nijmegen. Bij de aanleg van de route in de bossen bij Berg en Dal is geen rekening gehouden met planten en dieren, zo zegt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Met name de bedreigde diersoort het vliegend hert wordt volgens de VNC ernstig verstoord door de mountainbikers.
Jaren van voorbereiding en duizenden uren vrijwilligerswerk zitten er in de aanleg van de nieuwe uitdagende mountainbikeroute. Toch is er iets over het hoofd gezien: volgens de VNC verstoort de route het leefgebied van het beschermde vliegend hert.

'Gewoon niet over nagedacht'

Er is gewoon niet over nagedacht, zegt Jaap Dirkmaat namens de vereniging. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de route precies door het leefgebied loopt van het vliegend hert. “Ja, dat kan niet. Dan word ik echt kwaad.” Want het vliegend hert, dat nog maar in vier gebieden in Nederland voorkomt, is volgens Dirkmaat niet voor niets een wettelijk beschermde diersoort.
Alex Peters is de voorzitter van de Mountainbikestichting Routenetwerk Rijk van Nijmegen. Samen met tientallen vrijwilligers heeft hij de route met bloed, zweet en tranen aangelegd. Ter voorbereiding is hij vier keer langs de route gelopen met bosecoloog Patrick Jansen. Jansen is niet alleen ecoloog, maar ook wereldkampioen mountainbiken. “Dus dat is de ideale combinatie om je te helpen bij het maken van zo’n route”, vindt Peters.
Bekijk hier onze reportage. De tekst gaat eronder verder.
Nieuwe mountainbikeroute bedreigt vliegend hert

'Geen mountainbikes in de natuur'

Jaap Dirkmaat betwijfelt of Jansen als fanatieke mountainbiker wel zo objectief is. “Het begint er al mee dat je geen mountainbikepaden in de natuur moet aanleggen. De natuur beslaat nog maar 10 procent van ons land. Daar moeten 30.000 dieren- en plantensoorten overleven, terwijl wij de rest van het land aan het 'verrampetampen' zijn. En dan willen we hier ook nog eens een keer naartoe.”
Volgens Patrick Jansen zijn alle regels gevolgd in de drieënhalf  jaar dat er aan de route gewerkt is. "Ik ben niet de enige die is geraadpleegd. Een onafhankelijke ecoloog heeft een natuurtoets gemaakt, we hebben gesproken met natuurverenigingen, we hebben quickscans van de terreineigenaren gebruikt. Bovendien heeft de natuurvergunning die is aangevraagd, zoals gebruikelijk is, zes weken ter inzage bij de gemeente gelegen."
Alex Peters heeft begrip voor de situatie en wil gerust de schep weer in de hand nemen om de route om te leggen, als dat nodig is. “Dat zal vast niet om kilometers gaan”, zo denkt hij. Maar Jaap Dirkmaat vindt dat er eerst maar eens een gedegen onderzoek moet komen om te bepalen waar de route mag lopen.

Aanpassingen

Zijn kritiek richt zich vooral op de gemeente Nijmegen, die eigenaar is van het natuurgebied waarin de route is aangelegd. De gemeente had volgens Dirkmaat zijn huiswerk beter moeten doen. Maar een gemeentewoordvoerder laat weten: “In onze beleving wordt door de aanleg van de route het vliegend hert niet extra bedreigd. Indien het bevoegd gezag (provincie) het nodig vindt, zijn aanpassingen mogelijk op de route. Wil je wijzigingen uitvoeren op de route, dan moet er een wijzigingsvergunning worden aangevraagd.”