Nieuws

670 nieuwe woningen in stationsgebied Nijmegen

© Google Maps
NIJMEGEN - Rond station Nijmegen komen de komende jaren 670 nieuwe woningen, waarvan 419 in de betaalbare huur en koop. De woningen worden gerealiseerd in gebouwen die nu leegstaan.

Provincie

Het project wordt deels betaald door de gemeente Nijmegen. Het Rijk draagt wellicht ook bij en de provincie Gelderland stelt maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het is het eerste project van de woondeal Arnhem/Nijmegen. Dit is een samenwerking tussen verschillende overheden, marktpartijen en woningcorporaties, die ervoor moet zorgen dat er versneld wordt gebouwd in de regio. Namens de provincie zegt gedeputeerde Peter Kerris zegt over het project in het Nijmeegse stationsgebied: “De woningnood in Gelderland is hoog en in Nijmegen is de nood in Gelderland het hoogst van allemaal. Hiermee laten we gezamenlijk zien dat het versneld bouwen van betaalbare woningen mogelijk is.”

Gebiedsvisie

Het plan ligt in lijn met de begin dit jaar gepresenteerde Nijmeegse omgevingsvisie. Daarin werd de herontwikkeling van het stationsgebied ook al gekoppeld aan woningbouw. Wethouder Harriët Tiemans ligt nu toe: “De stationsomgeving is met haar uitstekende OV-bereikbaarheid de ideale plek om onze woningbouw te intensiveren en te versnellen. Met deze bijdragen kunnen we zorgen dat er sneller en betaalbaarder gewoond kan worden in het hartje van de stad.”