Nieuws

Inwoners Bronckhorst scheiden afval te goed: vastrecht gaat omhoog

HENGELO - Inwoners uit de gemeente Bronckhorst moeten meer vastrecht gaan betalen om zo de afvalverwerking in de gemeente kostendekkend te maken. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor.
De tekorten op de afvalbegroting zijn de afgelopen jaar fors opgelopen. Inwoners scheiden goed en onder ander oud papier levert te weinig op. Het resultaat: een tekort van ruim 1 miljoen euro.
Dit jaar worden de tekorten gedekt uit de algemene reserve maar vanaf volgend jaar moeten de inwoners dat tekort gaan betalen. En dat betekent dat inwoners niet 116 euro, maar vanaf volgend jaar 200 euro vastrecht gaan betalen. Een stijging van 84 euro.

Minder inkomsten en oplopende kosten

Afgelopen jaar besloten veel meer mensen dan verwacht hun grijze container voor het restafval in te leveren. Het legen van die container betaal je per keer en de gemaakte had in haar begroting veel meer inkomsten opgenomen. Maar omdat er nog maar een paar honderd mensen een grijze kliko hebben, vallen die inkomsten tegen.
Ook voor ingezameld oud papier en textiel krijgt de gemeente minder geld. Daarnaast lopen de kosten op als het gaat om de verwerking van afval. 

Service blijft gelijk

Bronckhorst blijft wel hetzelfde servicepakket aanbieden en dat betekent dus dat inwoners hun afval nog steeds op dezelfde wijze kunnen aanbieden. Mensen die nog een grijze container hebben (ongeveer 550 huishoudens) krijgen wel met een verandering te maken. De container wordt volgend jaar niet meer aan huis opgehaald. Het voorstel is ook om de luier- en incontinentiemateriaalinzameling bij de milieuparkjes te stoppen.
Wethouder Paul Hofman van afval: “Op het grootste deel van de afvalverwerkingskosten hebben we een beperkte invloed. Het servicepakket is wel een keuze. Wij kiezen ervoor een uitgebreid servicepakket aan te bieden, waarmee wij zeer milieuvriendelijk kunnen blijven inzamelen en service en gemak blijven bieden aan inwoners. Jong en oud.” 
De gemeenteraad praat in september over dit onderwerp.  

Zie ook: