Nieuws

Droombankje kan verder: 'Ik verkeerde tussen hoop en vrees'

© RTV Arnhem
ARNHEM - Het Droombankje kan open blijven. De opvang voor dak en thuislozen kan door op basis van een incidentele subsidie, maar moet op langere termijn wel opnieuw om financiële steun vragen.
Het was voor bewoners, personeel en directeur Angelique van de Berg even heel spannend. Nog maar een paar maanden geleden dreigde Stichting het Droombankje door een menselijke fout de broodnodige financiering mis te lopen. Dat zou betekenen dat per 1 juli van dit jaar het Droombankje zonder geld kwam te zitten. En daarmee dreigde na drie jaar het doek te vallen voor dit initiatief.
In 2017 richtten Angelique van den Berg en Anouk van Gellicum het Droombankje op, met de bedoeling een warm thuis te bieden aan dak- en thuislozen van achttien tot tachtig. Mensen die zich niet thuis voelen bij de reguliere opvang, of door hun specifieke zorgvraag tussen wal en schip dreigen te vallen. Dan kan het gaan om moeders met kinderen, jongere en oudere economische daklozen. De jongste bewoner op dit moment is drieëntwintig, de oudste begin zestig.
Ook vanuit de Iriszorg stromen mensen door naar het Droombankje. Voorwaarde is wel dat mensen niet verslaafd zijn en geen psychische stoornis hebben. De mensen die opgevangen worden, kunnen vanuit die huizen met begeleiding werken aan persoonlijk en maatschappelijk herstel.  
Angelique van den Berg is algemeen directeur van Stichting het Droombankje. Zij is eindverantwoordelijke en controleert of de huizen op orde zijn. Zelf werkt ze ook als mediator. De gemeente Arnhem ziet de meerwaarde van het Droombankje wel in. Het Droombankje heeft de ANBI-status verkregen ( algemeen nut beogende instelling). Angelique zet zich in om op basis van die status extra gelden te werven

Kerst met oud-bewoners

Inmiddels heeft het Droombankje zich uitgebreid naar verschillende locaties. Er zijn drie huizen aan de Doelenstraat, een pand in de Ruiterstraat en een huis aan de Boulevard Heuvelink, waar mensen voor langere tijd kunnen blijven wonen. De bezetting bestaat uit twaalf werknemers, onder wie ook vrijwilligers.
 Sfeer is belangrijk in de huizen. De mensen die er werken zijn er de hele dag voor de bewoners, als klankbord voor hun verhalen en vragen.
 'De huiselijke sfeer is belangrijk bij ons,' vertelt Angelique, die naar eigen zeggen ook zelf zeven dagen per week bereikbaar is. "Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Als een bewoner steun nodig heeft, dan bied ik die."
Dat ze, zoals ze zelf zegt, goede resultaten boeken, blijkt wel uit het feit dat oud-bewoners graag nog eens terugkomen. "Ze zien ons als het Moederhuis", zegt Van den Berg. "Zelfs Kerst wordt met oud-bewoners gevierd."

Weer even door

Het was dan ook best moeilijk voor alle betrokkenen toen het een paar maanden geleden toch nog mis dreigde te gaan. "Ik leefde tussen hoop en vrees," vertelt Van den Berg.
Maar de fout is hersteld, de lucht geklaard, en het personeel kan blijven, mede door politieke steun. Het Droombankje loopt nu op incidentele subsidie. Te zijner tijd zal er weer opnieuw subsidie moeten worden aangevraagd.
Om die te krijgen zal het Droombankje aan bepaalde eisen moeten voldoen. "Dat gaat lukken", stelt Angelique optimistisch. "We willen onze visie behouden. We boeken goede resultaten."
Zo kan het Droombankje weer even door. En Angelique is daar blij om. "Als ik een schakel mag zijn in iemands leven, dan leef ik op vleugels."