Nieuws

Milieuzone voor oude dieselwagens in Nijmegen is niet nodig, zegt wethouder

Luchtfoto van Nijmegen.
Luchtfoto van Nijmegen. © gemeente Nijmegen
NIJMEGEN - Een milieuzone voor oude dieselwagens in Nijmegen is niet nodig Dat zegt wethouder Harriët Tiemens bij de presentatie van een pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in de Waalstad moeten verbeteren. Overige maatregelen leveren volgens de wethouder al voldoende effect op. Bovendien is zo’n milieuzone juridisch moeilijk vol te houden, omdat Nijmegen al voldoet aan de Europese emissienorm.
Het college stelt bijna dertig maatregelen voor om de luchtkwaliteit in Nijmegen tot 2030 verder te verbeteren.

Oude bromfietsen weren

Zo moeten zzp'ers en mkb’ers met een subsidie geholpen worden om schone voertuigen aan te schaffen. Daarnaast wil wethouder Tiemens met bedrijven op bedrijventerreinen afspraken maken over duurzaam vrachtvervoer.
En de wethouder wil brommers en snorfietsen van voor 2011 verbieden. Dat zijn namelijk behoorlijke vervuilers op fietspaden op immissieniveau: de lucht die andere weggebruikers daar inademen. Die maatregel zal wel zo’n 1,3 miljoen euro kosten, onder meer door een subsidieregeling voor degenen die worden getroffen door het weren van de oude brom- en snorfietsen.

"Ook muizen kunnen irritant zijn"

Ook op het gebied van scheepvaart wil Nijmegen de luchtkwaliteit verbeteren door eisen te stellen aan de toegang van schepen. Wethouder Tiemens: “We zijn altijd maar een muisje in het totaal, maar ook muizen kunnen irritant zijn.” Nijmegen trekt hierbij samen op met havenstad Rotterdam.
Een andere belangrijke maatregel is het instellen van drie zero-emissie zones voor de bevoorrading in de stad: in het stadscentrum, bij de nieuwe wijk Hof van Holland en op de universiteitscampus Heijendaal. Al die zaken moeten helpen om de uitstoot van binnenlandse bronnen in Nijmegen met 50 procent te verminderen en daarmee in 2030 te voldoen aan de eisen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Milieuzone juridisch niet houdbaar

Een deel van het benodigde geld voor alle maatregelen komt vrij nu een milieuzone niet nodig blijkt. Wethouder Tiemens wijst erop dat behalve Amsterdam geen enkele andere stad in Nederland een milieuzone heeft ingesteld, zonder dat dat verplicht was wegens overtreding van de Europese emissienorm.
Tiemens: “Wij zitten al jaren onder die norm, met name door de invoering van ‘groene stadsbussen’. We hebben in 2016 wel onze eigen roetreductienorm ingesteld die als grondslag zou kunnen dienen voor het instellen van een milieuzone, maar het is maar de vraag of dat stand zou houden bij de rechter als mensen.