De Belofte

Provincie blijft bij standpunt: Scherpenzeel beter af bij Barneveld

© Omroep Gelderland
SCHERPENZEEL - De provincie Gelderland blijft bij haar standpunt: Scherpenzeel moet worden heringedeeld. Daarom wordt het proces van herindeling met Barneveld doorgezet.
Bekijk de video (met de reacties op het nieuws). De tekst gaat daaronder verder.
Provincie blijft voor fusie: 'Worden een satelliet van Barneveld'
Toch sluit de provincie andere opties - zoals zelfstandigheid - niet uit. Dat hoort bij de volgende fase in het lange traject, het zogenoemde open overleg. Als het aan de provincie ligt wordt dan in beeld gebracht hoe de nieuwe gemeente, waar Scherpenzeel onderdeel van Barneveld wordt er uit moeten komen te zien. 

'Zonder vooringenomenheid'

De provincie heeft een duidelijke voorkeur, maar gedeputeerde Jan Markink en commissaris van de koning, John Berends, benadrukken dinsdagmiddag keer op keer dat ze het gesprek aan willen gaan. "Open en transparant en zonder vooringenomenheid", maar wel met een duidelijke voorkeur.
Wethouder Izaäk van Ekeren merkt dat niet. "Een frisse blik ontbreekt", zegt hij. "Het proces gaat door en we zijn teleurgesteld." De provincie en de gemeente stonden de afgelopen anderhalve maand lijnrecht tegenover elkaar. Van Ekeren zei onlangs dat als hij een bedrijf was geweest hij aangifte zou hebben gedaan vanwege smaad.

Raadpleging van provincie?

Uiteindelijk beslissen de Tweede Kamer en Eerste Kamer over de herindeling. Scherpenzeel kan ook nog naar de Raad van State. In de Scherpenzeelse gemeenteraad is de coalitie (acht zetels) voor, oppositie (vijf zetels) tegen.
Een peiling uitgevoerd in opdracht van de gemeente liet zien dat ruim 80 procent van de Scherpenzelers zelfstandig wil blijven. "Het is mooi dat de inwoners van Scherpenzeel in zulke grote getale aan die peiling hebben meegewerkt", stelt Berends. "We leggen dat echt niet zo makkelijk naast ons neer."
De provincie stelt dat het wellicht ook nog een raadpleging gaat doen. Het gesprek over de herindeling gaat na het zomerreces verder. Barneveld heeft al aangegeven constructief aan dat gesprek deel te willen nemen.
Zie ook