De Belofte

Wageningen wil bestaande wegen aanpakken om fileleed op te lossen

Het fileleed rondom de Wageningen Universiteit moet afnemen.
Het fileleed rondom de Wageningen Universiteit moet afnemen. © Omroep Gelderland.
WAGENINGEN - Wageningen wil bestaande wegen aanpakken om het fileleed rondom de Wageningen Universiteit te verminderen. De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met dat voorstel van het college. De raad geeft wel enkele aandachtspunten mee aan de provincie, die uiteindelijk moet beslissen hoe het fileprobleem wordt aangepakt.
De gemeente moet er op aandringen dat er een goede geluidswerende oplossing komt voor de Horsten en de Weiden, de wijken ten Zuiden van de Neijenoord Allee. Het zal daar veel drukker worden als de provincie kiest om de bestaande wegen op te waarderen in plaats van een nieuwe rondweg aan te leggen (de Campusroute). 

Openbaar vervoer stimuleren

De gemeenteraad roept zijn stadsbestuur ook op om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Dan zijn er minder autobewegingen in de stad, is het idee. D66 en Connect Wageningen riepen hiertoe op.
D66 Wageningen wil concreet ov-hubs langs de A12 en de A50, stelde fractievoorzitter Laura Kaper. Ook zouden scholen betrokken moeten worden bij de verkeersplannen voor de stad. "Met als oogmerk het aantal autobewegingen van en naar scholen te reduceren", staat in haar motie. De gemeenteraad ging daarmee akkoord. 

Fietsroutes Tarthorst

De gemeenteraad besloot verder dat de fietsoversteek bij de Churchillweg bij akkoord van de provincie ook moet worden aangepakt. Er komt dan een ongelijkvloerse kruising waardoor fietsers niet meer hoeven te wachten op het autoverkeer, maar daar snel door kunnen. 
Om te voorkomen dat het op die route naar de campus ontzettend druk wordt en de voorliggende wijk Tarthorst met fietsers wordt overspoeld, worden ook de andere fietsroutes richting de universiteitscampus aangepakt. De lokale ChristenUnie en GroenLinks stelden dat voor. Dat plan werd aangenomen.

Najaar beslissing

Uiteindelijk stemden slechts vijf van de 25 Wageningse raadsleden tegen het opwaarderen van de bestaande route. CDA, VVD Wageningen en twee leden van de Stadspartij waren tegen.
De provincie verzamelt alle adviezen, waaronder die van Wageningen, en hakt uiteindelijk in het najaar de knoop door: een nieuwe campusroute of aanpak van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Eerder uitte de Commissie voor de milieueffectrapportage kritiek op de beperkte keuze die de provincie zichzelf stelt. Volgens de commissie zijn er meer oplossingen te bedenken.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.