Nieuws

Minister wil 'open proces' bij herindeling Scherpenzeel

Blijft Scherpenzeel zelfstandig?
Blijft Scherpenzeel zelfstandig? © Omroep Gelderland
SCHERPENZEEL - Een 'open karakter', dat is belangrijk volgens Kasja Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken bij een herindelingsprocedure. Voor het eerst in het voorgenomen herindelingsproces mengt ze zich in de discussie tussen de provincie Gelderland en Scherpenzeel.
Scherpenzeel en de provincie Gelderland staan de laatste maanden lijnrecht tegenover elkaar. De provincie vindt dat de inwoners beter af zijn als ze bij Barneveld worden heringedeeld. De gemeente Scherpenzeel pleit vurig voor zelfstandigheid. Andere opties zijn niet (uitvoerig) onderzocht. 
De minister geeft aan dat er wat haar betreft meer opties onderzocht moeten worden dan de twee die nu op tafel liggen. Afgelopen woensdag spraken de gemeente en de provincie met de minister.

Begrip voor standpunt provincie

Ollongren stuurde naar aanleiding van de gesprekken een brief, gericht aan de provincie, maar ook de gemeente Scherpenzeel kreeg die. In de uitgebreide brief geeft ze aan dat ze de voorkeur geeft aan herindelingen die niet zijn opgelegd en dat ze graag ziet dat er draagvlak bij de bevolking is. Wel schrijft ze dat de provincie herindelingen mag opleggen, als dat nodig is. "Gemeenten mogen verwachten dat dit op een zorgvuldige en onbevooroordeelde manier tot stand komt", aldus de minister in haar brief. Ze heeft begrip voor het standpunt van de provincie.
Daarnaast schrijft ze ook dat ze vindt dat een zorgvuldige vergelijking van een fusie met Barneveld volgens haar niet voldoende is onderzocht. De provincie heeft Scherpenzeel daar opdracht toe gegeven en verweet de gemeente eerder al dat ze de voordelen van een fusie niet heeft onderzocht.
Wethouder Izaak van Ekeren heeft de brief van de minister bestudeert en interpreteert eruit dat 'de provincie niet open dit proces is ingegaan'. In haar brief schrijft Ollongren: "Het open overleg zoals bedoeld in de Wet arhi behoort daadwerkelijk een open karakter te hebben, waarbij nog meerdere uitkomsten mogelijk zijn."

Gemeentebestuur heeft haar bedenkingen

Scherpenzeel heeft het proces tot nu toe als enorm sturend ervaren: "De minister heeft het heel duidelijk over partnerschap over de overheden, dat hebben wij zeker niet zo ervaren." Het gemeentebestuur heeft een brief naar de provincie gestuurd waarin ze onder andere schrijft dat ze ''haar bedenkingen heeft bij de zuiverheid van het doorlopen proces'.
De minister heeft nu geen rol in deze fusie. Pas nadat de provincie Gelderland een beslissing tot herindeling heeft genomen volgt er een debat in de Tweede Kamer. Wel geeft ze in haar brief aan de besluitvorming van de provincie met interesse te volgen. Ook hoopt ze dat de gesprekken 'genormaliseerd' worden zodat het gesprek mogelijk blijft.