Nieuws

Grote problemen voorzien bij sociale huursector FoodValley

© Pixabay
EDE - Vanwege structurele financiële problemen kunnen woningcorporaties, als er niets gebeurt, binnen tien jaar hun opgaven niet meer vervullen.
Dat bleek uit het onderzoek dat de ministeries BZK, Financiën en EZK lieten uitvoeren, samen met brancheorganisaties Aedes. De woningcorporaties in de regio FoodValley, waaronder Woonstede Ede, Plichts Getrouw, De Woningstichting Wageningen, Idealis Wageningen, Patrimonium Veenendaal, Rhenam Wonen Rhenen, Veenendaalse Woningstichting, signaleren dit probleem ook en trekken gezamenlijk aan de bel.
De opgave van de corporaties reikt verder dan alleen nieuwe woningen bouwen. Bestaande woningen moeten ook kwalitatief op peil en veilig zijn en blijven. Bovendien komt daar een enorme verduurzamingsopgave bovenop. Als er niets verandert, kunnen de corporaties in de FoodValley een groot deel van hun verduurzamingsopgave niet realiseren. Zij kunnen dan niet voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt voor hun bijdrage aan het klimaatakkoord. Bovendien heeft niet of minder verduurzamen gevolgen voor de energierekening van de huurders.
Regio FoodValley
FoodValley is een van de regio’s waar relatief gezien de grootste behoefte is aan sociale huurwoningen. Tot 2035 zijn er in deze regio bijna 10.000 nieuwe woningen nodig, zo’n 600 à 700 per jaar. Dat lukt niet zolang de verhuurderheffing blijft bestaan, geven de corporaties aan. Sinds de invoering in 2013 van deze heffing op sociale woningverhuur, hebben de corporaties in de FoodValley 150 miljoen euro overgemaakt naar Den Haag. Zelfs als de verhuurderheffing per direct wordt gehalveerd, komen de corporaties in de FoodValley nog meer dan € 600 miljoen te kort om aan alle gestelde opgaven te voldoen.
De financiële tekorten ontstaan doordat de lasten van de corporaties sneller stijgen dan hun inkomsten, de huuropbrengsten. Daarnaast betalen de corporaties vennootschapsbelasting en is de renteaftrek beperkt. Gezamenlijk hebben de Nederlandse woningcorporaties sinds de invoering van de heffing meer dan 10 miljard euro aan het Rijk betaald. Daarnaast zijn de kosten voor nieuwbouw en onderhoud gestegen en moeten woningcorporaties meer investeren, terwijl deze investeringen niet rendabel zijn.

Betaalbaar

Het aantal huurders in de FoodValley groeit. Op dit moment wonen er ongeveer 67.000 mensen in bijna 38.000 huurwoningen. De woningcorporaties voorzien dat de druk op de voorraad betaalbare huurwoningen alleen maar verder toeneemt. Op de wachtlijst staan op dit moment bijna 5600 actieve woningzoekenden. En naar verwachting blijft de bevolking in de regio groeien. De bijna 10.000 huurwoningen die tot 2035 nodig zijn, kunnen de corporaties in de FoodValley alleen realiseren als de politiek in actie komt.
Oproep
Huren verhogen voor extra inkomsten willen de corporaties niet. Betaalbaarheid van woningen is immers één van hun belangrijkste opdrachten. De woningcorporaties in de FoodValley willen dan ook dat de verhuurderheffing verdwijnt. Zij willen hun geld graag investeren in nieuwe woningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
Afschaffing van de verhuurderheffing biedt de woningcorporaties in de FoodValley de mogelijkheid om jaarlijks zo’n 750 woningen bij te bouwen of 7500 woningen te verduurzamen.