Nieuws

Kwetsbare ouderen in Ede lopen risico

© Pixabay
EDE - Zelfredzaamheid bij ouderen in Ede wordt sterk gestimuleerd. Het is goed voor hun welzijn. Wanneer ouderen meer zorg nodig hebben, is het vinden van juiste zorg in Ede lastig. Ouderen worden door zorg- en welzijnsorganisaties geholpen om zelfredzaam te blijven. Door het vergroten hiervan, kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Zelfredzaamheid zorgt er ook voor dat iemand lichamelijk en geestelijk ‘fit blijft’.
Veel ouderen in Ede ontvangen de juiste zorg, die zelf aangevraagd moet worden. In Ede zijn veel organisaties die ouderen hierbij kunnen helpen. Dit kan ook bij de vele ontmoetingsplekken voor ouderen, waar ze samen kunnen koffiedrinken.
Ondanks deze mogelijkheden, is er een groep ouderen die zorg nodig heeft, maar niet de juiste zorg krijgt. Vooral kwetsbare ouderen hebben moeite met het inschakelen van de juiste zorg. Hierdoor lopen zij verhoogd risico op gezondheidsproblemen en problemen op sociaal gebied.
In 2015 zijn veel sociale voorzieningen gedecentraliseerd. De decentralisatie van de ouderenzorg had twee belangrijke speerpunten:
Vergroten van de zelfredzaamheid en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hierbij moet het eigen sociale netwerk zo veel mogelijk bijspringen. In deze podcast kun je horen hoe zorgmedewerkers in Ede de veranderingen in de ouderenzorg ervaren.
Mantelzorgers hebben een belangrijke positie gekregen binnen de Edese ouderenzorg. Ze nemen veel ondersteunde zorg over. Voor sommige mantelzorgers is dit te veel. Door de decentralisatie ligt een grote druk op de mantelzorger, waardoor weinig tijd over blijft voor gezin, werk of sociale contacten. Om meer te weten over hoe mantelzorgers in Ede dit ervaren, kun je deze podcast beluisteren.
Bejaardentehuizen in Ede zijn met de decentralisatie verdwenen. Ouderen worden alleen nog opgenomen in een verpleeghuis. De eisen voor het verkrijgen van een indicatie hiervoor zijn hoog. Hierdoor blijven sommige ouderen thuis wonen, terwijl zij het thuis niet meer zelfstandig redden. De wachtlijsten voor de verpleeghuizen in Ede zijn lang, waardoor het soms nog maanden kan duren voordat een oudere wordt opgenomen.