Nieuws

Tiny Houses en 'hotelwoningen' voor arbeidsmigranten en starters in Nijkerk

NIJKERK - Starters, spoedzoekers, studenten, statushouders en arbeidsmigranten. Allemaal zijn ze opzoek naar een plek om te wonen. Het college van Nijkerk wil ze in de buurt van het Jaap van der Krol zwembad tijdelijke huisvesting voor verschillende doelgroepen realiseren. Het gaat om zeker veertig Tiny Houses en zeker 200 'hotelwoningen' voor arbeidsmigranten die in Nijkerk werken.
Nijkerk wil de bouw van alternatieve en flexibele woonvormen stimuleren. Om te beginnen wil het college graag tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, jongeren en statushouders. Daarmee krijgt de gemeente Nijkerk een tweede Tiny House-project.

Krapte op de woningmarkt

Ook in Nijkerk is de druk op de woningmarkt toegenomen. In gemeente, onder de rook van Amersfoort, is het voor woningzoekers lastig om een geschikt huis te vinden. Naast de vraag naar meer woningen, is er volgende de gemeente ook vraag naar flexibiliteit.
Nijkerk heeft locaties onderzocht en denkt dat het braakliggend terrein naast het zwembad (Spoorkamp II). Het meest geschikt is, alhoewel er nu nog een kantoorbestemming op zit. 

Tweede Tiny House project

Sinds 2018 heeft Nijkerk TIny Houses aan de Ds Kuyperstraat. Uit een evaluatie blijkt volgens de gemeente dat de bewoning van die huizen door een gemixte groep van statushouders, starters en spoedzoekers goed werkt.
Naast het zwembad wil de gemeente samen met de Woningstichting Nijkerk nog veertig tot vijftig van deze tijdelijke woningen plaatsen. Mensen kunnen daar twee tot vijf jaar blijven wonen. Het streven is om deze woningen in de loop van 2021 gereed te hebben.

Hotelkamers voor arbeidsmigranten

Daarnaast overweegt het college om op dezelfde locatie woonruimte creëren voor arbeidsmigranten die in Nijkerk werken, studenten, stagiaires of personeel dat tijdelijk in Nijkerk werkt, maar elders in Nederland woont. Het college denkt nu aan zo'n 200 tot 250 'hotelwoningen'.
Deze woningen moeten ervoor zorgen dat Nijkerkse bedrijven die tijdelijk medewerkers nodig hebben ze ook kunnen huisvesten. Door het huidige tekort aan woonruimte voor deze doelgroep ontstaan, zowel in de woonwijken als in het buitengebied, soms situaties van huisvesting die volgens het college om 'meerdere redenen niet wenselijk zijn'.
Bewoners van deze hotelwoningen kunnen daar tot een jaar blijven wonen. Tegen Nijkerk.Nieuws.nl zegt wethouder Harke Dijksterhuis: "Zo'n hotelwoning ziet eruit als een hotel langs de snelweg onderweg naar Zuid-Frankrijk." Hij benadrukt dat het er van de buitenkant een 'mooie uitstraling' moet hebben. 

Gemeenteraad aan zet

Het college vraagt nu aan de gemeenteraad of ze geld beschikbaar wil stellen voor het bouw-en woonrijp maken van het braakliggende terrein. Als ze daarmee akkoord gaan, dan kan het met Tiny-Houseproject begonnen worden.
Begin 2021 praat de gemeenteraad over het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente. Dan zullen de 'hotelkamers' ook besproken worden.