Nieuws

Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Ondertekening Natuurinclusieve Landbouw
Ondertekening Natuurinclusieve Landbouw
EDE/ARNHEM - Maar liefst 20 organisaties, waaronder de gemeente Ede, hebben hun handtekening gezet onder een document waarin afspraken en doelstellingen staan over een natuurinclusieve landbouw in Gelderland.
Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel.

Komende jaren

Over 7 jaar is zoveel mogelijk landbouwgrond in Gelderland op basisniveau natuurinclusief. Dat is één van de doelen van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, zoals het samenwerkingsverband heet.
Of het nu gaat om verbeteren van de bodem, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland en/of agroforestry. natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf.
Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten en neemt drempels weg. Ook wil het platform ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Initiatief

De 20 partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden, waaronder de gemeente Ede. Door gezamenlijk op te trekken kunnen zij de individuele boer een goede ondersteuning geven bij het zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Vorig jaar presenteerden de maatschappelijke organisaties het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.
Provincie Gelderland besloot op 8 juli het platform te ondersteunen met 6 miljoen euro.
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond dinsdagavond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 175 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten. Bart Lubbers: “Onze boerderij valt in het Rivierklimaatpark IJsseloord, waarin ook de natuur de ruimte krijgt. Bij het opstellen van het plan hiervoor, heb ik gemerkt dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties met elkaar te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken, zodat we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken. Een platform als dit kan daarin veel betekenen.”

Partners

Organisaties die meewerken in het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.

Toekomst

Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is verheugd dat het platform van start gaat: “Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.”