Nieuws

Ede vraagt 3,8 miljoen aan het Rijk

© Archief Omroep Ede
EDE - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft een aanvraag ingediend om de woningbouw op de Veluwse Poort te versnellen. De gevraagde rijksbijdrage aan (het tekort op) dit project bedraagt circa € 3,8 miljoen.
De aanvraag is gedaan bij een Rijksstimuleringsfonds. Per 1 juli heeft het rijk een stimuleringsregeling opengesteld om betaalbare woningbouw te versnellen. Binnen deze Woningbouwimpuls levert het rijk een financiële bijdrage aan woningbouwprojecten waarop tekorten bestaan.
De rijksbijdrage wordt verstrekt onder voorwaarden en heeft daardoor consequenties voor de woningbouw (onder andere op het gebied van betaalbaarheid).