Nieuws

Westervoortse wethouder Theo Kampschreur stapt op

© gemeente Westervoort
WESTERVOORT - Vanwege de oplopende financiële tekorten bij de gemeente Westervoort heeft wethouder Theo Kampschreur besloten bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. Vorig jaar was er al een groot tekort, dit jaar zal dat oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro.
De enorme kosten voor Jeugdhulp en voor Wmo-voorzieningen, zoals de huishoudelijke hulp, zullen flinke bezuinigingen tot gevolg hebben. De CDA-wethouder vond dat hij voor zowel Zorg als Financiën daarvoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen.
Ook al worstelen andere gemeenten met dezelfde problemen, Kampschreur vindt dat hij de beheersing van de kosten op dit moment onvoldoende in de hand heeft en het lukte hem vooralsnog niet om hier verandering in te brengen. 

Geen wachtgeld

Theo Kampschreur heeft zijn besluit in goed overleg met zijn eigen fractie en het college genomen. "Ik ben blij dat ik in deze moeilijke tijden met voor Westervoort zeer ingrijpende bezuinigingen toch een meerjarig sluitende begroting aan de gemeenteraad heb kunnen voorleggen, hoewel de magere stand van de financiële reserves van de gemeente nog steeds reden tot zorg geven", laat hij weten. 
Kampschreur was sinds april 2014 wethouder in Westervoort. Omdat hij zelf het besluit heeft genomen op te stappen, zal hij géén gebruikmaken van de hem toekomende wachtgeldvergoeding.