Nieuws

Achterhoeker moet gezonder gaan leven: 'Een enorme uitdaging'

Achterhoekers moeten gezonder leven.
Achterhoekers moeten gezonder leven. © Pixabay (ter illustratie
DOETINCHEM - De Achterhoeker moet gezonder gaan leven. Dat is één van de conclusies uit de zogenaamde regiovisie van zorgverzekeraars, gemeenten en zorgpartijen in de Achterhoek. In de visie wordt de toekomstige aanpak van de zorg in de Achterhoek gepresenteerd.
Het jaar 2030 is de stip aan de horizon. Preventie en digitalisering zijn belangrijke pijlers voor de uitvoering van de visie. Ingegeven door de vergrijzing van de bevolking (twee derde deel van de bewoners is minder zelfredzaam), een afname van het aantal werknemers in de zorg met 3.000 naar 24.000, een tekort aan huisartsen en zorgkosten die in 2018 opliepen naar 1,5 miljard euro.

Betere samenwerking

Er wordt ingezet op een betere samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en de zorgpartijen in het sociale domein. Mede ook omdat het aantal mantelzorgers afneemt in de toekomst. "We willen de kracht van de Achterhoek laten zien om ook in de toekomst de goede dingen te blijven doen", zegt Rob Jaspers, voorzitter van de raad van bestuur van GGNet én van de thematafel Gezondste Regio in de Achterhoek. 
Maar kun je de Achterhoeker zomaar een meer gezonde leefstijl aanmeten? "Dat is een enorme uitdaging", erkent Marieke van der Lans, die namens zorgverzekeraar Menzis deel uitmaakt van de thematafel Gezondste Regio. 
Een gezonde Achterhoeker is belangrijk met het oog op de kosten, vooral ook omdat de bevolking vergrijst. "We willen de kostenstijging acceptabel houden zodat de zorg betaalbaar blijft", zegt Van der Lans.  

Doelmatiger

Jaspers wijst er op dat 'de inwoners zelf de regie krijgen'. "Preventie en leefstijl zijn cruciaal en digitalisering is een middel om zelf de regie te houden", zegt hij. "De zorg kan doelmatiger zodat een deel van de arbeidsmarkt wordt opgevangen."
Hij doelt daarmee op het teruglopende aantal zorgmedewerkers, wat deels kan worden gecompenseerd door controles in het ziekenhuis te vervangen door bijvoorbeeld beeldbellen. De patiënt hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis toe.
Jaspers: "De coronacrisis heeft ons geleerd dat we zaken digitaal prima kunnen oplossen in plaats van face to face. Uiteraard is er een groep waar dat niet voor geldt, maar daarom is er maatwerk nodig."

Verkenner

Daar waar in een conceptversie de beide Achterhoekse ziekenhuizen nog een prominente rol hadden, met onder meer de optie van één nieuw ziekenhuis in Varsseveld, daar wordt in de definitieve versie van de regiovisie met geen woord meer gerept over het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk.
Jaspers wijst op de verkenner die op last van minister Van Rijn voor Medische Zorg onderzoek doet naar de toekomst van beide Achterhoekse ziekenhuizen. Jeltje Schraverus, bestuursvoorzitter van de overkoepelende ziekenhuizenorganisatie Santiz, heeft inmiddels aangekondigd dat het SZ en het SKB op 1 januari 2021 uit elkaar gaan. Beide ziekenhuizen gaan zelfstandig verder en hoe de samenwerking er uitziet is nog niet bekend.