Nieuws

D66-top herkent zich niet in intimidatie en machtsmisbruik: 'Leden weggezet als onbenullen'

D66-top herkent zich niet in intimidatie en machtsmisbruik.
D66-top herkent zich niet in intimidatie en machtsmisbruik. © RTV Arnhem
ARNHEM - Zowel de fractie als het huidige interim-bestuur van D66 Arnhem herkennen zich niet in het door drie oud-bestuursleden geschetste beeld van een onveilige omgeving binnen de eigen afdeling. Volgens hen zou sprake zijn van intimidatie, machtsmisbruik en schofferingen, lieten ze Omroep Gelderland weten. Volgens de fractie hebben zij bovendien 'enkele feitelijkheden' onjuist weergegeven.
Zo beschrijft oud-bestuurslid Jeroen Poot hoe het rapport van de afgelopen verkiezingsevaluatie onder druk werd aangepast, zodat er zaken instaan die wenselijk zijn en minder schadelijk voor bepaalde personen. Poot was voorzitter van de evaluatiecommissie. Maar volgens de fractie zijn die aanpassingen door de commissie zelf gedaan. "Na wederhoor bij verschillende betrokkenen."
"Bij die wederhoor kwam onder andere naar voren dat bepaalde feiten en de tijdlijn van het proces van het verkiezingsprogramma onjuist waren weergegeven. En dat er beelden naar voren kwamen, die niet feitelijk waren onderbouwd. De commissie heeft hierop het rapport zelf aangepast, wat tot een scherp rapport met goede aanbevelingen heeft geleid", reageert de fractie.

'Herschreven met behoud inbreng'

Ook het opstellen van het laatste lokale verkiezingsprogramma van D66 is volgens Poot uit handen genomen van de commissie die daarover ging. De fractie, die dat zou hebben afgedwongen, herschreef het vervolgens in één weekend. De fractie meent echter dat het programma destijds is herschreven met behoud van vrijwel alle inbreng van de commissie. "Doel hierbij was om het geschikter te maken als basis voor de campagne en de daarop volgende raadsperiode."

'Geen harde persoonlijke aanvallen'

Raadslid Maarten Venhoek geeft bovendien aan dat wat gezegd wordt over zijn evaluatiegesprek niet klopt. Toenmalig bestuurslid Laura van Ommen voerde dit gesprek met hem en fractievoorzitter Sabine Andeweg was daarbij aanwezig. De keiharde persoonlijke aanvallen van Andeweg richting Van Ommen waardoor ze huilend zou zijn weglopen, hebben volgens Venhoek niet plaatsgevonden.
Andeweg geeft aan graag met de drie oud-bestuursleden in gesprek te gaan, net als de rest van de fractie.
Naast de fractie wil ook het huidige interim-bestuur graag gebruikmaken van de mogelijkheid om te reageren op de uitlatingen van de drie oud-bestuursleden. "We zullen niet beweren dat alles optimaal is verlopen en dat er de afgelopen jaren geen fouten zijn gemaakt. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zeker in een organisatie die volledig afhankelijk is van vrijwilligers. Maar in het geschetste beeld herkennen wij ons echt niet."

'Leden hoog opgeleid, kritisch en mondig'

Het interim-bestuur meent dat de leden door de oud-bestuurders worden weggezet als 'onbenullen die zich laten schofferen'. "Dat is toch niet geloofwaardig. Het tegendeel is het geval: onze leden zijn gemiddeld hoog opgeleid en zowel kritisch als mondig."
Ze vragen zich of de prominente oud-leden niet gewoon gelijk hadden in hun advies om passages uit de verkiezingsevaluatie waaruit een dominante lijsttrekker zou blijken, weg te halen. Uit documenten die Omroep Gelderland heeft ingezien, blijkt dat er inderdaad aanpassingen zijn gedaan.

'Niet optimaal verlopen'

Over de aanpassing van het verkiezingsprogramma wordt gesteld dat deze in overleg met het bestuur en de programmacommissie is gedaan, omdat het concept onvoldoende herkenbaar zou zijn en 'inhoudelijk relevante onderdelen' ontbraken. "De gang van zaken is niet optimaal verlopen, maar gegeven de tijdsdruk was dit de enige mogelijkheid."
Over het aanstellen van het huidige interim-bestuur dat volgens Poot in de achterkamertjes zou zijn bedacht zeggen zij zelf dat dit de enige mogelijkheid was om de 'contraproductieve verhoudingen' binnen het toenmalige bestuur te keren. Ze wijzen erop dat alle bestuursleden van destijds daar formeel mee hebben ingestemd en dat dit 'conform de interne partijregels' met de leden is gecommuniceerd.
Van het 'wegjagen' van leden zou geen sprake zijn. "Er is altijd verloop, maar niet meer dan normaal. En er zijn geen opzeggingen binnengekomen die verband houden met de bestuursproblemen."
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.