Nieuws

Stadspartij wil uitstel vaststelling visie Buitengebied

Komen hier zonnepanelen te staan?
Komen hier zonnepanelen te staan?
WAGENINGEN - De Stadspartij gaat de gemeenteraad voorstellen de vaststelling van de visie op het Buitengebied met minimaal een half jaar uit te stellen. De inspraakprocedures zijn niet goed verlopen, afgelast vanwege de Corona-crisis en niet ten volle benut. De Wageningse bevolking is niet op de hoogte van wat de visie op het buitengebied voor hun omgeving gaat betekenen. De visie komt in de raadsvergadering van 13 juli aan de orde.
Het doel van de visie is om te komen tot een samenhangende natuur- en landschapsplan op het hele buitengebied van Wageningen. Het buitengebied wordt in de visie in vijf gebieden opgedeeld: Nude/Binnenveld, Uiterwaarden, de Eng, bosgebied op de Wageningse Berg, en (sportpark) de Zoom. Vooral de energietransitie (zonneparken en windmolens) heeft gevolgen voor die deelgebieden.
“Het begon met een startnota die voor een gemiddelde inwoner niet te lezen was”, zegt Wilko Karel van de Stadspartij. “Aan de hand van die moeilijk leesbare startnota werd een bijeenkomst georganiseerd waar betrokkenen bij de diverse deelgebieden mochten aangeven wat men wel en vooral niet in een bepaald deelgebied wil hebben. Vervolgens moest in grote haast het inspraakproces afgewerkt worden. Door de Corona-crisis viel er ook nog een gebiedsconferentie uit en kon er alleen nog maar online commentaar gegeven worden.
Nu het eindrapport klaar is, merk ik dat inwoners pas beseffen wat er gaande is”, aldus Karel. Bewoners voelen zich niet gehoord en wanneer de raad dan toch die visie vaststelt, getuigt dat niet van respect voor de inwoners en voor een zorgvuldig inspraakproces. We gaan om uitstel vragen en zodra de pandemie het toelaat moeten er nieuwe bijeenkomsten komen en moet breed gepeild worden hoe de Wageningse bevolking denkt over de voorgestelde ingrijpende maatregelen in het mooie buitengebied van Wageningen.”