Nieuws

Miljoenentekort door zorgkosten Nijkerk, maar hoe lost de gemeente dat op?

Foto Pixabay
Foto Pixabay
NIJKERK - Dit jaar stevent de gemeente Nijkerk weer af op een tekort van enkele miljoenen. De grootste oorzaak is de grote uitgaven op (met name) de jeugdzorg. De gemeenteraad maakt zich zorgen om die enorme uitgaven, zo blijkt bij de behandeling van de cijfers die in de voorjaarsbrief staan.
"Het is niet de eerste keer dat we moeten bezuinigen in Nijkerk," aldus fractievoorzitter Joop van Ruler van oppositiepartij CDA en ook de andere fracties kennen het klappen van de zweep. De gemeente geeft de komende jaren elk jaar twee tot vier miljoen euro meer uit dan begroot. Bij dat bedrag zitten de tekorten ontstaan zijn door de coronacrisis niet in. "Ingrijpen is noodzakelijk," aldus Boudewijn van der Woerd van de coalitiepartij VVD.  
''Bij aanvang van deze periode zag het er rooskleurig uit, een sluitende begroting en voldoende reserves," aldus Van der Woerd (VVD). Daar is Aart Klompenhouwer van oppositiepartij de Lokale Partij het niet mee eens: 'De Lokale Partij heeft altijd zorgen gehad over de haalbaarheid van het programma. Naar nu blijkt was dat terecht."

Niet in de min

De gemeente Nijkerk wil hoe dan ook een sluitende meerjarenbegroting aanleveren aan het einde van het jaar. In tegenstelling tot sommige andere gemeenten. Die doen dat niet om een signaal aan het Rijk en provincie af te geven. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen. Grote vraag is alleen hoe die begroting sluitend wordt. De gemeente heeft spaargeld, maar daarmee kan ze niet alle tekorten opvangen. 

Hoe bezuinigen op (jeugd)zorg?

Het grootste deel van dat tekort ontstaat door de hoge jeugdzorgkosten. De gemeente hoopt die uitgaven terug te dringen als ze meer grip op de kosten heeft. Wellicht wel door sommige kosten bij de ouders neer te leggen. ''We moeten ook durven te stoppen als een behandeling geen resultaat geeft'', zegt Hans Boer, fractievoorzitter van coalitiepartij CU-SGP.  In het najaar wil het college met de raad discussiëren over het terugdringen van de kosten. Wethouder Nadya Aboyaakoub geeft aan dat gemeenten heel veel moeite heeft met het definiëren wat jeugdhulp is. Als een vader of moeder zich meldt met een knoop in de maag, dan hebben we een zorgplicht. Maar hoe ver reikt die?" Toch zal er ook elders bezuinigd moeten worden, want als de kosten op jeugdzorg binnen de perken blijven, dan moet er alsnog ergens een miljoen per jaar worden gevonden.
Dat betekent niet dat er niet in éénmalige projecten kan worden geïnvesteerd, zoals de mogelijke verbouwing van het dorpshuis in Hoevelaken of de aanleg van nieuwe fietspaden. De gemeente wil vooral de jaarlijkse, vaste uitgaven terugdringen. Na de zomer gaat de gemeenteraad verder praten over hoe ze dat willen.