Nieuws

Apeldoorn soebat al 1,5 jaar over 'meedoen'

Een petitie door de Wijkraad Zuidoost wordt aangeboden aan burgemeester Heerts.
Een petitie door de Wijkraad Zuidoost wordt aangeboden aan burgemeester Heerts. © Omroep Gelderland
APELDOORN - Apeldoorn wil werk maken van inwoners die actief meedenken. Ze mogen op allerlei vlakken betrokken worden bij beleidsvorming. Maar hoe dat precies moet worden ingericht, daar is de raad na 1,5 jaar nog niet uit. Wijk- en dorpsraden zijn ondertussen alles behalve tevreden.
De wijk- en dorpsraden laten in de vergadering donderdag weten teleurgesteld te zijn. Ze vinden dat wel tegen hen gesproken is, maar niet mét hen. Probleem voor hen is dat in het nieuwe 'participatiemodel' hun subsidie en speciale status (deels) vervalt.

Diversiteit

De gemeente wil contact met bewoners en belanghebbenden anders aanvliegen. Dat is de opdracht die wethouder Wim Willems vorig jaar januari meekreeg: meer op buurtniveau kijken en putten uit een meer diverse club mensen.
Daarin is ook plaats voor de wijk- en dorpsraden, met wie Willems het gesprek aan moest gaan. Maar hun positie is straks niet meer zo uniek als nu: ze zijn niet langer dé gesprekspartner van de gemeente.

Tientallen buurten

In het nieuwe plan wordt Apeldoorn opgedeeld in 46 buurten (36 wijken en 10 dorpen) die bestaan uit inwoners, woningcorporaties en welzijnsinstanties.. Deze clubs bestaan dan naast de huidige buurtraden.
De contouren van het plan zijn helder, maar als donderdagavond één ding blijkt, dan is het dat zowel wijk- en dorpsraden als raadsleden onderling het nog niet eens zijn over de precieze invulling van het participatieplan.

Voorbestaan gegarandeerd?

De buurtraden vrezen voor hun voortbestaan. Voor sommigen heeft dat te maken met geld, voor anderen simpelweg met het vinden van genoeg vrijwilligers en bereidwilligheid, als zij niet meer de eerste lijn zijn.
Voorzitter van Hoenderloo's Belang Werner Ludwig vindt daarbij dat er een wezenlijk verschil is tussen hoe een dorpsraad zich organiseert (en hun achterban) ten opzichte van de wijkraden. Hij pleit voor een aparte status voor dorpsraden, zodat hun stem zwaarder wordt gewogen. Daar sluit Uddels Belang zich bij aan.

Kind en badwater

De ene buurtraad is de andere niet, vindt ook Sunita Biharie van de SP.  Sommigen functioneren niet al te best (maar kosten wel geld). De vraag is dan: mag het kaf van het koren gescheiden worden, zodat meer ruimte blijft bestaan voor diegenen het wél goed doen? Daarover verschillen de meningen.
Daarnaast 'moet het kind niet met het badwater worden weggegooid', klinkt het meermaals. Er bestaat de vrees dat buurtraden voortijdig omvallen, zonder dat er iets voor terug is gekomen als dit plan in 2021 wordt gelanceerd (wat het streven is).

Bewegingsruimte

De avond toont onverwacht aan dat er voor wijk- en dorpsraden misschien toch nog bewegingsruimte is. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over het concept dat wethouder Willems presenteerde. Hij kan het plan daarna verder uitwerken.
Pas na de zomer zal een definitief oordeel vallen, waarbij duidelijk moet zijn wat er met die wijk- en dorpsraden gebeurt. Dan weten we ook of januari 2021 een haalbare startdatum is, twee jaar nadat de raad besloot dat burgers meer mee moeten doen.