Nieuws

Doetinchem vraagt uitstel voor jaarstukken vanwege frauderende ambtenaar

© REGIO8
DOETINCHEM - Doetinchem heeft uitstel gevraagd voor het inleveren van de jaarstukken 2019 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Vanwege de zaak van de frauderende ambtenaar heeft de accountant de noodzakelijke controles nog niet kunnen afronden.
“Wij zijn van mening dat er voor ons sprake is van overmacht”, laat de gemeente in een brief naar het ministerie weten. “Wij verzoeken u daarom om uitstel te verlenen voor de indiening van de jaarstukken 2019 tot uiterlijk 15 september 2020.“
Voordat de fraudezaak aan het licht kwam was er volgens de gemeente geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen goedkeurende verklaring zou worden afgegeven.
“De accountant streeft er naar de controleverklaring en bijbehorend rapport van bevindingen voor 15 juli gereed te hebben. Dit betekent echter, uitgaande van ter inzage termijn van 14 dagen, dat het vaststellen van de jaarstukken tijdens de raadsvergadering van 9 juli niet mogelijk lijkt.”
Een ambtenaar, met leidinggevende functie, werd onlangs op staande voet ontslagen nadat hij sinds 2007 bijna 1,8 miljoen euro heeft verduisterd. De ambtenaar werkte al 35 jaar voor de gemeente en zou binnenkort met pensioen gaan. Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek gestart.