Nieuws

Tiel wil niet meer bezuinigen

TIEL - De gemeente Tiel denkt er serieus over na om geen sluitende begroting meer te maken, simpelweg omdat zowel het college als de gemeenteraad vinden dat er geen geld meer is om te bezuinigen. De afgelopen jaren zijn de uitgaven voor met name de jeugdzorg en de Wmo zo hoog geworden dat, om een sluitende begroting te maken,  andere voorzieningen daaronder moeten gaan lijden.
In een brandbrief van de gemeente wordt gesuggereerd dat men onderzoekt of de schouwburg wel behouden kan worden of dat de bibliotheek in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. Het onderhoud van wegen en het openbaar groen is ook een onderwerp om nog verder uit te kleden. Eerder riep Wim de Boer van de PvdB al op om te overwegen te stoppen met bezuinigingen.
De gemeente ziet zich genoodzaakt om voor de komende begrotingsjaren voor de derde keer in vier jaar een bezuinigingsoperatie uit te voeren. Nog los van de gevolgen van de verwachte druk op sociale voorzieningen door de gevolgen van de coronacrisis op economie, werkgelegenheid en zorg.
College en gemeenteraad roepen de ministers op om te zorgen voor voldoende en structurele rijksfinanciering. Financiering die past bij het huidige takenpakket en financiële mogelijkheden van gemeenten.
Burgemeester Beenakker en wethouder Kreuk maakten ook een filmpje voor de bewindslieden in Den Haag:
Klik hier voor het filmpje.
Zie ook dit eerder verschenen artikel.