Nieuws

Het Sport- en beweegakkoord brengt Wageningen in beweging

WAGENINGEN - 45 partijen zetten op 2 juli as. op het Sportcomplex "Het Binnenveld" hun handtekening onder het sport- en beweegakkoord. Zij zetten zich de komende jaren in om via ruim 30 sportactiviteiten iedereen een leven lang te laten sporten en bewegen met plezier, nu en in de toekomst. Sportformateur Anneke Hiemstra heeft het Sport- en Beweegakkoord samen met partijen in Wageningen gemaakt. Namens de gemeente ondertekent burgemeester Geert van Rumund als eerste het akkoord.
Het Sport- en Beweegakkoord is opgebouwd rondom 4 thema’s; 
Het inclusief sporten en bewegen,
De vitale sport- en beweegaanbieders, 
Vaardig in beweging van jongs af aan en 
Gezond door sport en bewegen.
Binnen de thema’s zijn er in totaal 31 sportactiviteiten en per activiteit gaan o.a. sportverenigingen daarmee aan de slag. De sportactiviteiten zijn voor verschillende groepen zoals ouderen, kwetsbare groepen, jongeren en kinderen. De sportverenigingen en sportaanbieders gaan de activiteiten organiseren en kunnen extra ondersteuning aanvragen om ze uit te voeren. 
In het Sport- en Beweegakkoord wordt ook Gertjan van Leeuwen genoemd. Gertjan was als voorzitter van de KV Wageningen zeer betrokken bij opstellen van het akkoord en overleed plotseling tijdens het maken van dit Sport- en Beweegakkoord. 
Het Wagenings Sport- en Beweegakkoord is te bekijken en te downloaden via de website van de Wageningse Sportraad www.sportraadwageningen.nl/sportakkoord.