Nieuws

Bezuiniging openbare ruimte is een zware bevalling

EDE - Tijdens de bespreking en besluitvorming over de programmabegroting2020-2023 heeft de Edese gemeenteraad besloten structureel 5 ton te bezuinigen op de openbare ruimte, echter bleef de vraag hoe dit zou worden vormgegeven. Hierbij ging het over het onderhoud in de openbare ruimte. Er lagen 4 scenario's die moeten leiden tot de ombuigingen. Van de vier scenario´s heeft het college gekozen voor een waarbij ´ontmoeten, spelen en verblijven´ centraal staat. Daarbij is de wens dat het Samenwerkingsbedrijf (SWB) zoveel mogelijk wordt ontzien. De Edese gemeenteraad kan zich hierin vinden.
Inwoners
Volgens wethouder Lex Hoefsloot zit in de ruim 500.000 euro aan bezuinigingen ook 2 ton aan riolering, maar dit is geen bezuiniging.
Hoefsloot: ""Inwoners gaan geen extra heffing betalen. Voor ons staan de inwoner van Ede en zijn directe woonomgeving centraal. In de woonwijken aanwezige speelvoorzieningen, fietspaden en voetpaden willen wij zoveel mogelijk sparen. Verkeersborden en straatmeubilair willen wij ontzien".
Ook liet de wethouder weten dat overhangend groen de komende tijd word weggehaald. De frequentie van het onderhoud en schoonmaken van fietspaden in het buitengebied gaat omlaag. Er zal minder worden gemaaid, gesnoeid en geknipt. Waar het kan worden gazons omgetoverd tot bloemenweides. Na zijn betoog wilde wethouder Hoefsloot de raad geruststellen en gaf aan dat veiligheid van de inwoners het belangrijkste is.

Reacties

"Er zijn meer woningen gebouwd en er is dus meer rioolbelasting opgehaald. De kosten voor de inwoners hoeven gelukkig niet omhoog", stelt de Edese VVD.
De grootste oppositie partij SGP stelt: 'dat het gekozen scenario het minst belast, maar wil een en ander bij de behandeling van de begroting aan de orde stellen'.
De Edese PvdA benadrukt dat er goed gekeken moet worden naar de veiligheid van fietspaden omdat daar veel kinderen gebruik van maken. Diverse partijen vinden het goed dat het Samenwerkingsbedrijf wordt ontzien.
Voor de ChristenUnie Ede en GroenLinks Ede is het zwerfafval een punt van zorg.
BurgerBelangen vindt dat er meer bezuinigd mag worden op duurzaamheid.